Min. van Economische Zaken

Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Hierin staan economische kansen van maatschappelijke uitdagingen – zoals voldoende duurzaam geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg – centraal. Sleuteltechnologieën als fotonica en kunstmatige intelligentie krijgen een centrale rol. Innovatieve mkb’ers en startups worden actief betrokken bij de nieuwe aanpak.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen

To Top