Min. van Economische Zaken

Kabinet: meer bevoegdheden voor gemeenten en provincies bij bestaande hoogspanningstracés

De ministerraad heeft op voorstel van  minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat besloten dat gemeenten en provincies meer bevoegdheden krijgen bij het bepalen van het bestaande hoogspanningstracé. Lokale overheden mogen straks bestaande hoogspanningslijnen deels laten omleggen of onder de grond laten brengen. De netbeheerder is verplicht verzoeken van lokale overheden uit te voeren. Het besluit dat dit mogelijk moet maken is door de ministerraad aan de Tweede en Eerste kamer gezonden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Kabinet: meer bevoegdheden voor gemeenten en provincies bij bestaande hoogspanningstracés

To Top