Min. van Economische Zaken

Rijk, provincies en gemeenten betalen rekeningen ondernemers sneller

Door ondernemers ingediende rekeningen bij de Rijksoverheid, de provincies en bij gemeenten worden steeds sneller en beter voldaan. Dit blijkt uit de cijfers over 2017 uit de Monitor Betaaltermijnen Overheid, die jaarlijks wordt uitgevoerd. Afgelopen jaar betaalde het Rijk 95,8% van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zit hier met 97,4% ruim boven.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Rijk, provincies en gemeenten betalen rekeningen ondernemers sneller

To Top