Westfriesland

Omgeving winkelcentrum Molenhoek in Wervershoof op de schop

WERVERSHOOF – Het gebied rondom winkelcentrum Molenhoek in Wervershoof gaat vanaf 18 februari op de schop. Op 13 februari is er een bijeenkomst in café De Hoek, waar iedereen van 19.00 tot 20.30 uur welkom is voor meer informatie.

Zowel de gemeente als de aannemer zijn aanwezig om de planning en fasering van de herinrichting toe te lichten. Ook kunt u een 3D-animatie van de herinrichting te bekijken. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Men begint met de zuidzijde, aan de kant van het gemeentehuis. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden hier begin juli zijn afgerond. Na de bouwvak beginnen we aan de herinrichting van de noordzijde, de kant van de DekaMarkt. De verwachting is dat de werkzaamheden van het totale centrumgebied begin november klaar zijn.

Zoals eerder gepubliceerd heeft de gemeenteraad het Masterplan Centrumgebied Molenhoek Wervershoof vastgesteld. Doel van het Masterplan is om van het centrumgebied van Wervershoof weer een aangenaam, aantrekkelijk, goed functionerend dorpscentrum te maken voor de inwoners van Wervershoof. De gemeente neemt hiervoor een aanzienlijke investering in de openbare ruimte voor zijn rekening.

De planontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de winkeliers, ondernemersvereniging, bewoners, de dorpsraad en de vastgoedeigenaren.

Het stedenbouwkundig plan wordt momenteel uitgewerkt naar een gedetailleerd matenplan en een technisch bestek. Centrumfuncties als een grote fietsenstalling, voldoende parkeerplaatsen, een plein, voldoende groen en de bushalte worden hierin opgenomen. Het geven van een kwaliteitsimpuls aan het centrum is een belangrijk doel.

To Top