Westfriesland

Waarschijnlijk 16 Superkoopzondagen in binnenstad Hoorn

HOORN – De verruiming van het aantal koopzondagen in Hoorn naar 52 zal in de praktijk betekenen dat de binnenstad op 16 Superkoopzondagen opengaat. De ondernemers van de binnenstad hebben besloten dat de laatste zondag van de maand net als nu Superkoopzondag is.
Winkels op bedrijventerreinen, het Hof van Hoorn en tuincentrum Overvecht willen wel iedere zondag open. In de wijkwinkelcentra willen alleen de supermarkten iedere zondag open.

In oktober nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college gevraagd werd een voorstel uit te werken om het aantal koopzondagen te verruimen naar 52.

Wethouder Aart Ruppert: ‘Als de raad besluit om het aantal koopzondagen vrij te geven, betekent dat natuurlijk niet dat ondernemers ook echt open moeten. Ondernemers, en ook het winkelend publiek kunnen dat straks zelf bepalen. Het is in ieder geval goed om te zien dat ondernemers elkaar vinden en afspraken hebben kunnen maken over hoe zij willen omgaan met deze verruiming van het aantal koopzondagen.’

Keuze ondernemers

Uit gesprekken met betrokken ondernemers in de binnenstad bleek dat zij samen 16 zogenaamde Superkoopzondagen willen aanwijzen, waarop de hele stad open is. Op de andere koopzondagen zullen slechts enkele winkels open zijn. De grotere landelijke ketens gaan hierin mee, maar als blijkt dat toch een groot deel van de winkels elke zondag open is, gaan zij ook elke zondag open. Het college stelt voor om alleen op de Superkoopzondagen betaald parkeren aan te houden, en dus niet op de koopzondagen waarop slechts enkele winkels open gaan. Of er ook extra stadsreiniging nodig is, moet de praktijk uitwijzen.

Ondernemers op bedrijventerreinen, het Hof van Hoorn en tuincentrum Overvecht kiezen wel voor 52 koopzondagen. De winkeliers in de wijkwinkelcentra, uitgezonderd de supermarkten, hebben geen behoefte aan 52 koopzondagen.

Besluit

Het besluit om het aantal koopzondagen te verruimen is nog niet definitief genomen. De algemene raadscommissie buigt zich op 19 november 2013 over het voorstel om alle winkeliers toe te staan om op zon- en feestdagen open te gaan. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 26 november het definitieve besluit.

To Top