Westfriesland

Hoorn blijft 2015 grootste cruisehaven IJsselmeer na Amsterdam

Foto via Pinterest/JNG Worldwide

Foto via Pinterest/JNG Worldwide

HOORN – In 2015 bezoeken 329 riviercruiseschepen de Hoornse haven. Hoorn kan nagenoeg alle reserveringsaanvragen van riviercruiseschepen in 2015 honoreren. Daarmee behoudt Hoorn haar marktpositie als grootste cruisehaven in het IJsselmeer, na Amsterdam. Van de in totaal 331 aanvragen heeft het college slechts in twee gevallen een reservering moeten afwijzen.

Economisch belang

Op 25 november 2014 stond op de raadsagenda een voorstel van het college om het aantal riviercruiseschepen dat kan afmeren in de Hoornse haven in te perken. Dit om redenen van veiligheid en esthetiek. De raad besloot om dit voorstel niet te behandelen. De raad verzocht het college om zich in te spannen om in 2015 zoveel mogelijk schepen welkom te heten. Hierbij zouden veiligheid en het economische belang zwaarder moeten wegen dan esthetiek. Ook gaf de raad mee dat het Houten Hoofd meer gebruikt zou mogen worden, maar wel altijd nadat de andere steigers vol liggen.

Steiger 1

Op basis hiervan heeft het college nagenoeg alle 331 reserveringsaanvragen voor 2015 kunnen honoreren. Slechts in 2 gevallen is dat niet gelukt, vanwege veiligheidsoverwegingen. Het college laat de raad weten dat er 11 keer ’s nachts een cruiseschip aan Steiger 1 af zal meren. Dit zou volgens
de veiligheidsadviezen niet ideaal zijn. De rederijen van de 11 cruiseschepen worden hierover geïnformeerd, zodat zij zelf een keuze kunnen maken.

Het college benadrukt dat het hier gaat om een tijdelijke oplossing voor 2015. Het college wil in 2015 met de raad verder spreken over de definitieve toekomst van de riviercruiseschepen (witte vloot). Hierin worden niet alleen de veiligheid en esthetiek meegenomen, maar ook aspecten als het economisch belang en mogelijke alternatieve locaties.

To Top
*/ ?>