Westfriesland

Deen en Aldi tekenen voor uitbreiding Streekhof

BOVENKARSPEL – Donderdag 3 december is de intentieovereenkomst getekend m.b.t. de verkoop van uitbreiding van winkelcentrum Streekhof, ook wel fase 4 genoemd. De heer Fons Deen, namens Deen, de heer Rutger Mulder namens Aldi en wethouder Bart Nootebos namens de gemeente Stede Broec hebben hun handtekening onder de intentieovereenkomst gezet.

Afgelopen zomer werd er een akkoord bereikt over de verkoop van de gronden. Inmiddels zijn er verdere afspraken gemaakt over de contouren van het plan. Zo beschrijft de overeenkomst dat Deen/ALDI fase 4 ontwikkelt. Dit betekent o.a. de realisatie van een ALDI supermarkt en daarnaast een nog nader in te vullen winkelruimte, met daarboven woningbouw. De ontwikkelaar spant zich in om tot een goede verbinding tussen het huidige winkelcentrum en de uitbreiding te komen. Verder zal Deen/ALDI  samen met Smit Tweewielers overeenstemming zoeken over de nieuw-/verbouw van de rijwielhandel op de bestaande locatie.

een goede verbinding tussen het huidige winkelcentrum en de uitbreiding

De gemeente Stede Broec faciliteert de ontwikkeling: legt de benodigde parkeerplaatsen aan en zorgt voor de invulling van de openbare ruimte. Daarnaast zorgt de gemeente voor de aanpassing van de verkeerssituatie: een goede en veilige aansluiting op de Burgemeester J.N. Stuifbergenlaan.

Toekomstbestendig centrum

Zowel de gemeente Stede Broec als Deen/ALDI zetten zich in om een zo toekomstbestendig mogelijk centrum te ontwikkelen. Wethouder Nootebos: “We hebben de ambitieuze plannen in 2014 flink ingeperkt. Nu worden de contouren van het nieuwe winkelcentrum zichtbaar. Ik heb vertrouwen dat we met deze partners een nieuwe impuls aan ons centrum kunnen geven. Met het Postkantoor, de komst van een verblijfsplein en meer ruimte voor horeca werken we toe naar een compleet, functioneel en toegankelijk centrum voor al onze inwoners.”

Vervolg

Deze intentieverklaring zal vervolgens leiden tot een samenwerkingsovereenkomst die op haar beurt toe zal werken naar de uitvoering.

Deen en Aldi tekenen voor uitbreiding StreekhofPopulair deze week

To Top
*/ ?>