Westfriesland

Problemen nieuwbouw Hoorn door parkeerdruk

Binnstad_hoorn_parkerenHOORN – De parkeerdruk in de binnenstad van Hoorn moet omlaag. De afgelopen twee jaar zijn er van 30 initiatieven voor herontwikkeling 11 niet doorgegaan vanwege de extra parkeerdruk. De verwachting is dat dit aantal gaat groeien door de verwachte toename van verzoeken voor omvorming van panden tot woonruimte.

Het verlagen van het aantal vergunningen is mogelijk door het aantal uit te geven parkeervergunningen te verlagen. Wie een tweede vergunning heeft, mag die houden, maar nieuwe aanvragers krijgen vanaf 1 januari 2016 te horen dat dit niet meer kan. B&W leggen dit plan ter mening vormende bespreking voor aan de Algemene Raadscommissie.

‘Tijd om in te grijpen’

De parkeerdruk in de binnenstad is te hoog en neemt nog steeds toe. Bewoners klagen over parkeeroverlast en dat zij in de buurt van hun huis geen parkeerplek kunnen vinden. Het zet ook een rem op herontwikkeling en verbouwing van panden en locaties die niet of onvoldoende in de eigen parkeerbehoefte kunnen voorzien. Daardoor bestaat er kans op leegstand en verloedering. ‘Tijd om in te grijpen’, aldus wethouder Samir Bashara.

Meer vergunningen dan plaatsen

In een deel van de binnenstad is de parkeerdruk op vergunningplaatsen hoger dan 100%. Ook geeft de gemeente momenteel meer parkeervergunningen (2.000) uit dan er plaatsen voor vergunninghouders (1.750) beschikbaar zijn. Van die 2.000 vergunningen zijn er 300 een tweede vergunning. Hier bovenop komen nog eens 50-60 huishoudens met een eigen parkeergelegenheid èn een parkeervergunning.

Wethouder Bashara: ‘Op dit moment kun je per huishouden voor een redelijk bedrag een tweede parkeervergunning krijgen. We kunnen de parkeerdruk die daardoor alleen maar groeit een halt toeroepen door het beleid aan te passen. We zien de oplossing in het beperken van het aantal bewonersvergunningen.’

Maatregelen

Het plan omvat vier onderdelen. Per huishouden in de binnenstad is maximaal één bewonersvergunning beschikbaar (met aftrek van eigen parkeermogelijkheid). Bestaande situaties met twee vergunningen blijven in stand. Het tarief voor de tweede parkeervergunning wordt wel hoger, het tarief voor de eerste vergunning niet.

De vergunninggebieden Centrum en Oost worden samengevoegd tot één nieuw gebied. De Lambert Meliszweg en het Pelmolenpad gaan deel uitmaken van een nieuw gebied Grote Waal, waar dezelfde (lagere) tarieven gelden als in het Venenlaankwartier/Hoorn-Noord.

De bestaande bezoekersregeling met kraskaarten gaat gelden in het samengevoegde gebied Centrum en Oost. Lagere inkomsten worden gedekt door een jaarlijkse meer dan trendmatige verhoging van het tarief voor de tweede parkeervergunning.

To Top
*/ ?>