Westfriesland

Meepraten over nieuwe detailhandelsbeleid in Hoorn

HOORN – Ondernemers en de gemeente Hoorn gaan samen aan de slag met de vernieuwing van het detailhandelsbeleid om de winkelgebieden te versterken. In oktober organiseert de gemeente samen met onderzoeksbureau DTNP de eerste bijeenkomsten voor detaillisten en eigenaren van winkelpanden.

“De detailhandel is flink in beweging. Het koopgedrag van consumenten verandert in rap tempo”, zegt Ben Tap, wethouder Economische Zaken. “Daarom willen we het detailhandelsbeleid vernieuwen. Dat is ook een vervolg op de vaststelling van de Regionale Detailhandelsvisie in 2016.” Hiervoor wil de wethouder graag de input van de detaillisten in de binnenstad, wijk- en dorpscentra en bedrijventerreinen horen. “Samen met ondernemers willen we concrete maatregelen bedenken om de winkelcentra versterken en leegstand verder terugdringen.”

Bijeenkomsten oktober

Om samen na te denken over de toekomst van de detailhandel in Hoorn, worden bijeenkomsten voor verschillende winkelgebieden georganiseerd. In de eerste reeks bijeenkomsten presenteert DTNP de eerste resultaten van verkennend onderzoek. Ondernemers zijn persoonlijk uitgenodigd en kunnen meepraten over keuzemogelijkheden.

  • Ondernemers Wijk-buurt-dorpscentra
    9 oktober (19.30 uur), raadszaal gemeentehuis:
  • Ondernemers binnenstad
    11 oktober (19.30 uur) De Kreek.
  • Ondernemers detailhandel op bedrijventerreinen
    19 oktober (14.00 uur), Brandweerkazerne Oude Veiling

Vervolg

Na bijeenkomsten worden het college en raad gevraagd besluiten te nemen over de keuzemogelijkheden en uitgangspunten. Hierna wordt het concept-beleid opgesteld en voorstellen voor het uitvoeringsprogramma gedaan. In een tweede reeks bijeenkomsten wordt het beleid voorgelegd aan ondernemers en wordt hen gevraagd welke maatregelen nodig zijn.

Meepraten over nieuwe detailhandelsbeleid in Hoorn
To Top