Westfriesland

Bedrijfsleven luidt noodklok over krapte woningsmarkt

WESTFRIESLAND – De Westfriese Bedrijvengroep luidt de noodklok voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zij doen dit samen met NVM Makelaars kring Westfriesland,
Expertisecentrum flexwonen en LTO afd. Westfriesland. Zij signaleren een probleem voor de tijdelijke huisvesting en vinden dat daar op korte termijn een oplossing voor moet worden gevonden.

Het collectief vind dat gemeenten op dit moment heel weinig doen en dat zij niet samenwerken terwijl zij dit probleem ook alleen kunnen oplossen zonder komst van de Provincie. Namens het collectief Hans Huibers: “Wij bepleiten om in het kader van PACT 2.0 tot een gemeenschappelijk aanvalsplan te komen, waarbij de 7 Westfriese gemeenten samen optrekken,
samen locaties aanwijzen, samen versnelde procedures doorlopen zodat op korte termijn tot realisatie kan worden overgegaan.”

Aanleiding

Aanleiding van deze noodkreet is de komst van de data centra van Google en de uitbreiding van Microsoft. Huibers: “Naar het nu laat aanzien zal het niet hier bij blijven. Op zichzelf goed nieuws natuurlijk! Voor de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling. Ook de positie van Westfriesland, als regio om te wonen en te werken tussen Agriport en de Randstad, vaart wel bij deze impulsen.” Bij de uitbreiding van Microsoft worden 1300 tijdelijke werknemers met meer dan 9 nationaliteiten verwacht.

30.000 arbeidsmigranten

Het Expertisecentrum Flexwonen schat het aantal arbeidsmigranten op 30.000 in Noord-Holland Noord. In 2013 werd dat aantal door de werkgroep Kompas Westfriesland al op 12.000 a 15.000 geschat. De gemeenten namen toen op om tenminste 6.000 extra huisvestingsplaatsen te realiseren. “Dat aantal is voor zover bekend nog niet gehaald,” geeft de voorzitter van de WBG aan. Deze toestroom van Microsoft medewerkers naast de arbeidsmigranten, die actief zijn in de agrisector, heeft grote effecten op de woningmarkt in de regio. “Nu al worden woningen voor € 1.600 -€ 1.700 per maand verhuurd aan expats volgens NVM Makelaars kring Westfriesland. Dit leidt tot verstoring en tot verdringing van lokale bevolking, studenten en arbeidsmigranten.”

Wonen op vakantieparken

Naast de druk op de particuliere huurmarkt is het effect merkbaar bij recreatieverblijven. “De meeste vakantieparken doen allang geen dienst meer voor de functie waartoe ze ooit zijn gerealiseerd. Uit het rapport [Her]ontwikkelperspectieven Verblijfsrecreatie In opdracht van 18 gemeenten in Noord-Holland-Noord blijkt dat meer dan 40 % van deze recreatieverblijven wordt bewoond door starters en gezinnen omdat ze geen woning kunnen vinden in de reguliere huurmarkt.

Internationalisering

“Voeg daarbij de groeiende behoefte aan internationale medewerkers met een hoge opleiding in de regio werkzaam binnen Seedvalley. Tenslotte is er een groeiende groep bedrijven die plek (willen) bieden aan (internationale) studenten en samen met het beroepsonderwijs in de regio ambities hebben voor een verdere internationalisering. Ook van de zijde van het onderwijs wordt steeds gemeld dat huisvesting hierbij steeds de grootste bottleneck is.”

Eigen regionale woningbehoefte

“Het kan niet zo zijn dat het succes van de belangstelling van grote internationale ondernemingen in onze regio en de ambitie van veel bedrijven om verder te internationaliseren ten koste gaat van de eigen regionale woningbehoefte. Sterker nog: het mag niet zo zijn dat de wal het schip keert en dat deze ontwikkeling aan zijn eigen succes ten onder gaat.”

“We mogen de kop niet in het zand steken. De WBG is altijd bereid om daar waar mogelijk bij te dragen aan oplossingen!, sluit Hans Huibers zijn betoog af.

Bedrijfsleven luidt noodklok over krapte woningsmarkt
To Top