Westfriesland

Wilgaerden en LeekerweideGroep tekenen voor samenwerking en mogelijke fusie

HOORN/WOGNUM – De Westfriese zorgaanbieders Wilgaerden (ouderenzorg) en LeekerweideGroep (zorg & ondersteuning) hebben hun intentie tot vergaande samenwerking formeel bezegeld. Na de goedkeuring van de Raad van Toezicht van beide instellingen en een positief advies van de OR en de cliëntenraden tekenden de bestuurders maandag hun samenwerkingsplan.

Bestuurders Iris van Bennekom (Wilgaerden) en Paul Zegveld (LeekerweideGroep): “Het gaat eerst om de inhoud, daarna pas om de vorm”. Doelstelling van beide organisaties is ‘het aanbod aan zorg voor mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben of zich in een kwetsbare positie bevinden, goed bereikbaar en zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk vorm te geven’.

Expertise bundelen

De toenadering tussen Wilgaerden en LeekerweideGroep is al ruim een jaar gaande. Medewerkers hebben op diverse terreinen kennis met elkaar gemaakt of werken zelfs in de praktijk al samen. Concreet geldt dit voor de medische dienst en ondersteunende diensten.

Iris van Bennekom (Wilgaerden) is bevlogen: “Wij hebben elkaar gevonden op belangrijke ontwikkelingen in de regio. De vergrijzing in West-Friesland neemt sterk toe. Er is een toenemende vraag naar steeds zwaardere en meervoudig complexe zorg. Dit gaat samen met de wens om meer eigen regie, veranderende woonwensen, persoonlijke zorg in of dichtbij huis met focus op welzijn en kwaliteit van leven. Door samen verder te gaan kunnen we hiervoor geld, mensen en kennis vrij spelen.”

Compleet aanbod

Paul Zegveld vult aan “Ik zie heel veel kansen. Door onze samenwerking/fusie ontstaat een organisatie die voor kwetsbare mensen behandeling, zorg en begeleiding én kleinschalig wonen in een samenhangend aanbod kan realiseren. Een voorbeeld hiervan is het project Bangert Oosterpolder waar gezamenlijke huisvesting van onze klanten wordt gerealiseerd.”

Behoud eigenheid en bundelen van krachten

“Ook zien wij in de gezamenlijkheid kansen m.b.t. onze positie op de arbeidsmarkt en betere ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers,” vervolgt Zegveld. “Want zij maken immers het verschil. Voor de samenwerking/fusie hebben we heel heldere randvoorwaarden afgesproken, zoals het blijven bestaan van de beide namen van de organisaties. Het gaat immers om een samengaan van twee organisaties, geen overname van de een door de ander. Dit geeft ons de kracht om samen vernieuwend te zijn in de regio!”

Achtergrond

Op internet staat een analyse van de kansen van de mogelijke samenwerking tussen de beide organisaties. Daarbij ook een overzichten van de omzet en aantal clienten per instelling.
  • LeekerweideGroep: Totale jaaromzet 51.244.000 euro met 1233 cliënten
  • Wilgaerden: Totale jaaromzet 48.078.449 euro met 2377 cliënten

Wilgaerden en LeekerweideGroep tekenen voor samenwerking en mogelijke fusie
To Top