Westfriesland

Ziekenhuizen samen verder als Dijklander Ziekenhuis

HOORN – Het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis zijn ruim een jaar geleden gefuseerd. De concrete gevolgen daarvan worden het komende jaar voor de buitenwereld steeds duidelijker. Om die eenwording ook in woord kracht bij te zetten, gaan de ziekenhuizen begin 2019 één nieuwe naam voeren: Dijklander Ziekenhuis.

De naam is ontstaan door de eigen medewerkers en cliënten. “Een grote groep dokters, andere medewerkers en leden van de cliëntenraad heeft nagedacht over waar het ziekenhuis voor staat. Op basis daarvan is een naam gekozen: Dijklander Ziekenhuis. Die naam typeert het nuchtere en stevige karakter van deze Noord-Hollandse regio. Een regio waar de dijk een beschermende functie heeft. Het is ook een herkenbare naam die past bij de aard van mensen in Waterland en West-Friesland en de rol van het ziekenhuis.”

In gebruik

De nieuwe naam wordt begin 2019 in gebruik genomen. Tot die tijd blijven de gefuseerde ziekenhuizen gewoon het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. De nieuwe naam is afgelopen week binnen het ziekenhuis bekendgemaakt, zodat de bijna drieduizend medewerkers tijd hebben om aan de nieuwe naam te wennen voor ze ermee werken.

De bekendmaking van de naam vond plaats aan de dijk: het voetbalstadion in Volendam. Op 21 september hebben jongere medewerkers een feest voor alle collega’s verzorgd met onder andere muzikale optredens van andere werknemers van het ziekenhuis.

Voorbereidingen

De voorbereidingen zijn natuurlijk al even bezig. Zo blijkt uit registratie van de domeinnaam dijklanderziekenhuis.nl dat deze in mei 2018 heeft plaatsgevonden. Dijklander.nl al in april. Of dit de enige optie was, is moeilijk te achterhalen. Het bedrijf BrandBeing begeleid het proces.

Kosten

Een bericht op OnsWestfriesland over de nieuwe naam heeft op facebook veel losgemaakt. De centrale vraag danwel kritiek was hoe deze ogenschijnlijke onnodige kosten te rijmen zijn met bezuinigingen in de zorg. Arthur reageerde namens het Waterland Ziekenhuis op deze reacties.

“Dank allemaal voor de reacties en tips.  Begrijpelijk dat het raar overkomt als je tegelijkertijd ‘feest geven’ en ‘bezuinigingen’ hoort. Toch gaat een nieuwe naam een boel verwarring wegnemen en saamhorigheid teruggeven. Dat is ook de bedoeling van het feest. We willen een moment organiseren voor het personeel om elkaar te leren kennen. Zij vormen het fundament van het ziekenhuis. Natuurlijk kost een feest geld, maar door veel vrijwillige hulp van collega’s bij o.a. de organisatie en (muzikale) begeleiding van de middag, lukt dat met een klein budget.

De bezuinigingen kunnen we veelal realiseren door efficiënter (groter) in te kopen nu we gefuseerd zijn. Niet door het ontslaan van (zorg)personeel. Zorg blijft duurder worden, dus bezuinigen blijft erbij horen. Toch geloven we in de bijdrage die een feestelijke middag kan geven aan het werkplezier en het gevoel van waardering richting het personeel.

Wat betreft de nieuwe naam: we zijn gefuseerd met het Waterlandziekenhuis, dat niet in West-Friesland ligt. Daarmee zou ‘Westfriesgasthuis’ geen recht doen aan die locatie. Vandaar een nieuwe naam, die bij beide locaties past. ^Arthur”

Ziekenhuizen samen verder als Dijklander Ziekenhuis
To Top