Column

Blog Rien van Dongelen (OSH): De ontwikkeling van de Poort van Hoorn

Concept afbeelding via poortvanhoorn.nl.

16 september 2019; Blog Rien van Dongelen, voorzitter OSH: De ontwikkeling van de Poort van Hoorn

De ontwikkeling van het plangebied de Poort van Hoorn heeft tal van consequenties voor de binnenstad. De raad staat binnen niet al te lange termijn voor een aantal belangrijke beslissingen. Lees hieronder welke bepalende speerpunten wij voor de binnenstad zien. Deze aandachtspunten zijn verwoord in een reactie aan het College en raadsleden door de HOF (Hoornse Ondernemers Federatie) waarvan OSH deel uitmaakt. De aanbevelingen betreffen de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunt 1 De functie van de binnenstad

De ontwikkeling van de Poort van Hoorn dient mede gericht te zijn op verbetering van het economisch functioneren van de binnenstad. De Poort van Hoorn moet bijdragen aan de verbetering van de succesfactoren die het economisch functioneren van de binnenstad bepalen. Kernpunt is dat onze binnenstad zwaar onder druk staat. Een situatie die niet alleen veroorzaakt wordt door internetverkopen, maar door een combinatie van factoren. Het adequaat invullen van de succesfactoren zoals; nabijheid, bereikbaarheid, gemak, diversiteit, beperken leegstand en parkeervoorzieningen voor een goed functionerende binnenstad is urgent. Die urgentie moet worden onderkend en onlosmakelijk verbonden zijn aan de ontwikkeling van de Poort van Hoorn!

Uitgangspunt 2. Duidelijkheid over de parkeerproblematiek

Bij het vaststellen van het parkeerkader en het aantal benodigde parkeerplaatsen moet mede prioriteit worden gegeven aan het belang van een in economisch opzicht goed functionerende binnenstad.

De reden waarom wij extra veel aandacht vragen voor dit aspect is de onzekerheid over de methodiek die gehanteerd wordt om het zogenoemde parkeerkader vorm te geven. Dit parkeerkader is richtinggevend voor de vaststelling van het aantal auto’s in- en rond de binnenstad. De toekomstige bebouwing van huidige parkeerplaatsen (Pelmolenpad, Vale Hen, Stationsgebied Noord) en het verwijderen van de parkeerplaats Noorderveemarkt vraagt naast de nieuwe plannen voor de invulling van het Stationsgebied ook om visie met betrekking tot de benodigde extra parkeercapaciteit. Duidelijkheid over het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen bij het opstellen van de parkeerbalans -met oog voor de belangen van de binnenstad- is een punt van onze zorg.

Om het nog maar eens duidelijk te stellen: een gastvrije stad ontvangt haar bezoekers met open armen. De binnenstad zou echt een ‘boost’ krijgen wanneer naar onze mening uitdrukkelijk zou worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden van ondergronds parkeren aan de andere zuidzijde van het station.

Met andere woorden:

College en raad, kijk naar de mogelijkheden van het realiseren van (ondergrondse) parkeercapaciteit aan de zuidzijde van het station (Noorderveemarkt, Veemarkt, Pelmolenpad, Vale Hen). Sluit zo’n oplossing niet op voorhand uit, maar onderzoek deze suggestie serieus op haalbaarheid en maak het zo mogelijk onderdeel van de plannen.

Uitgangspunt 3. De bereikbaarheid van de binnenstad.

De aanleg van een nieuwe ontsluiting voor de binnenstad op de locatie van het al eerder aangegeven Carbisiustracé (inclusief tunnel) is noodzakelijk en kan niet langer worden uit gesteld.

De bereikbaarheid van de stad is problematisch en ook dit probleem is urgent. Beslissingen om dit enorme struikelblok tot verbetering van de bereikbaarheid op te lossen zijn niet eerder dan in 2020 te verwachten. Zicht op verbetering om de bereikbaarheid op te lossen is op z’n vroegst niet eerder dan 2024 te verwachten. Concrete plannen voor een ontsluiting via de Carbisiusweg inclusief tunnel zijn essentieel voor het verbeteren van het economisch functioneren van de binnenstad.

In overleg

Tot slot: OSH heeft er voor gekozen deze aanbevelingen op te stellen in gezamenlijk overleg met de HOF. Naast OSH zijn de aanbevelingen ook ondertekend door ondernemersorganisaties Hof van Hoorn en de Hoornse Ondernemings Compagnie, dit om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor onze gezamenlijke standpunten. Niet verwonderlijk als wij ons realiseren dat de ontwikkeling van de Poort van Hoorn relevant is voor alle ondernemers in Hoorn.

Samen zijn wij van mening dat, gezien de samenhang en de belangen van de binnenstad, het van belang is een klankbordgroep in te stellen. Dat de ondernemersorganisaties daarin vertegenwoordigd en betrokken moeten zijn is evident. Wordt vervolgd!

Rien van Drongelen

Blog Rien van Dongelen (OSH): De ontwikkeling van de Poort van Hoorn
artikel loopt door onder deze advertentie
To Top
*/ ?>