Min. van Economische Zaken

Afspraken tussen regio en Rijk over versterking van 1588 woningen

Het was al duidelijk, maar nu hebben de burgemeesters van de gemeenten Groningen, Delfzijl, Appingedam en Midden-Groningen er ook afspraken over gemaakt met de ministers Wiebes en Ollongren. De versterking van 1588 woningen gaat door. Het afgegeven versterkingsadvies kan worden uitgevoerd waardoor woningcorporaties, hun huurders en particuliere eigenaren plannen kunnen maken voor het versterken of het slopen en herbouwen van woningen. Een groot deel van de woningen is in eigendom van woningcorporaties Wierden en Borgen, Groninger Huis, Woongroep Marenland, Acantus, en Woonzorg Nederland. De Nationaal Coördinator Groningen ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Afspraken tussen regio en Rijk over versterking van 1588 woningen

To Top