Min. van Economische Zaken

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar


Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die Nederland neemt om de CO2-uitstoot te halveren, staan in het Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk en zorgt het kabinet voor een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar
Populair deze week

To Top
*/ ?>