Min. van Economische Zaken

Nieuwe wet Franchise naar de Raad van State


De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland. In de praktijk blijkt dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Na jaren van discussie waarbij geen oplossing bereikt is, hebben staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel dat de franchiseovereenkomst regelt in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (de Franchisewet) naar de Raad van State gestuurd. Met het wetsvoorstel geven ze invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord en de wens van het kabinet om te komen tot wetgeving, die de franchisenemer beter moet beschermen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Nieuwe wet Franchise naar de Raad van State

artikel loopt door onder deze advertentie
To Top
*/ ?>