Min. van Economische Zaken

Rijk en provincies bekrachtigen samenwerking via Invest-NL

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Theo Bovens, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO), hebben vandaag een samenwerkingsverklaring getekend over Invest-NL. Het IPO was samen met het Rijk al betrokken bij het Nederlands Investeringsagentschap (NIA), de voorloper van Invest-NL.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Rijk en provincies bekrachtigen samenwerking via Invest-NL

To Top