Westfriesland

Albert Heijn Nibbixwoud ziet toekomst in nieuwbouw

Huidige locatie. Foto Google Streetview

NIBBIXWOUD – De ondernemer van de Albert Heijn in Nibbixwoud heeft bij de gemeente Medemblik aangegeven om een grote supermarkt te bouwen in het dorp. Als mogelijke locatie wordt gekeken naar de strook grond aan de overkant van de huidige winkel waar tot 2013 nog een basisschool stond.

Hulst Albert Heijn BV heeft al geruime tijd de wens bij de gemeente Medemblik neergelegd. De grotere supermarkt moet daarmee een volwaardig Albert Heijn assortiment kunnen voeren en bestendig te zijn voor de toekomst. Uitbreiding op de huidige plek behoort niet tot de mogelijkheden. Op de beoogde strook grond heeft al uitbreiding van de parkeerplaatsen plaats gevonden voor onder meer de huidige supermarkt.

Medewerking verlenen

Het college van Medemblik heeft aangegeven dat zij bereid zijn om medewerking te verlenen aan het verzoek van Hulst Albert Heijn BV. “Een toekomstbestendige supermarkt is belangrijk voor de leefbaarheid in de kern Nibbixwoud en de parkeer- en en verkeerssituatie wordt aanmerkelijk verbeterd. We hebben met Hulst Albert Heijn BV een koop- en exploitatieovereenkomst gesloten voor de verkoop van deze strook grond onder voorbehoud dat de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor deze strook grond ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.”

Financiering

Deze overeenkomst tussen de gemeente en Hulst Albert Heijn BV is nodig om de financiering van het plan rond te krijgen en de toestemming van Albert Heijn landelijk te verkrijgen. In deze overeenkomsten is een periode van een half jaar afgesproken. Belangrijk voor de financiering is dat op de achterblijvende locatie een plan wordt ontwikkeld dat voldoende opbrengst genereert, zodat zonder een restschuld van de huidige locatie de nieuwe locatie kan worden ontwikkeld.

Afbeelding van de nieuw locatie

Woningen

De huidige locatie zou in beeld zijn voor een woningbouwplan voor 5 vrijstaande woningen of een woningbouwplan dat volgens Medemblik ‘beter aansluit bij de volkshuisvestelijke behoefte van de kern Nibbixwoud en de gemeente Medemblik’.

Als de financiering bij Albert Heijn rond is, toestemming is verkregen van de landelijke Albert Heijn directie en de raadsvertegenwoordiging in de klankbordgroep de raad in Medemblik positief adviseert zal eind 2019/begin 2020 2020 de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Albert Heijn Nibbixwoud ziet toekomst in nieuwbouw
To Top
*/ ?>