Westfriesland

Jeroen Veerman nieuwe voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

NOORD-HOLLAND – Jeroen Veerman is de aanstaande voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland. Op 2 juli neemt hij de taken over van Tom Kuijper.

Veerman is al zeven jaar actief bestuurslid van VNO-NCW Noordwest-Holland en een bekende voor het regionale bedrijfsleven. “In de toekomst liggen er een paar grote uitdagingen, onder meer op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt en bereikbaarheid”, aldus Veerman. “Ik wil die graag aanpakken en ook beter laten zien hoe VNO-NCW bijdraagt aan een beter ondernemingsklimaat. Dat laatste doen we te weinig. De regio kent een ontzettend sterk en pragmatisch bedrijfsleven met veel mogelijkheden. We moeten goed luisteren naar onze ondernemers. Alleen dan kunnen we de uitdagingen op de juiste manier aanpakken.”

Bestuurslid

Veerman is algemeen directeur bij H&S Adviesgroep en dochterbedrijf Regio Talent, dienstverleners op het gebied van human resource management. Veerman is sinds 2011 tevens namens VNO-NCW Noordwest-Holland bestuurslid bij de RPA Noord-Holland-Noord en sinds 2014 bestuurslid van Huis van het Werk, een samenwerkingsverband op de arbeidsmarkt van 40 werkgevers in Noord-Holland-Noord.

Intensivering van de samenwerking

Kuijper treedt per 2 juli af als voorzitter van Noordwest-Holland. Kuijper: “De afgelopen twee jaar stonden in het teken van onszelf opnieuw uitvinden. Een reis die leidde tot een strategie die keuzes maakt. De focus in de belangenbehartiging is komen te liggen op bereikbaarheid, duurzaam ondernemen, kennisontwikkeling & innovatie en een goed werkende arbeidsmarkt. Ook hebben we de verbinding gezocht met de Metropoolregio Amsterdam om gezamenlijk in de lobby op te treden. En die intensivering van de samenwerking uitte zich ook in succesvolle bijeenkomsten, voor en vooral met onze ondernemers.”

Jeroen Veerman nieuwe voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland
artikel loopt door onder deze advertentie
To Top
*/ ?>