Westfriesland

PostNL neemt alle aandelen van Sandd over

DEN HAAG – PostNL en Sandd bundelen hun krachten door samenvoeging van hun postnetwerken. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om de postbezorging voor heel Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. PostNL en Sandd informeren vandaag al hun medewerkers over de plannen. Vandaag wordt ook de melding gedaan bij de ACM, waarmee het goedkeuringstraject formeel wordt gestart. PostNL neemt alle aandelen van Sandd over, onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie door de autoriteiten en na raadpleging van de ondernemingsraden en de vakorganisaties.

Totale overnamesom waardeert Sandd op een ondernemingswaarde van €130m

Nederlandse gebruikers van fysieke post (bedrijven en consumenten) zullen door de transactie voor de toekomst verzekerd zijn van een postvoorziening die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, betaalbaar blijft en bereikbaar blijft, ook voor het platteland en in krimpregio’s. Het is ook goed nieuws voor de postbezorgers van Sandd en PostNL. Deze consolidatie brengt meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt op een sociale manier op te blijven vangen. Zo krijgen de postbezorgers van Sandd een baan bij PostNL aangeboden. Ook voor de overige medewerkers van Sandd zal worden gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. Sandd en PostNL leggen met dit samengaan een stevig fundament onder een landelijk Nederlands postnetwerk van stad tot platteland en onder de postdienstverlening voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen.

Goedkeuringstraject

Vandaag melden PostNL en Sandd het voornemen om samen te gaan aan de toezichthouder ACM. De ACM is op basis van de Mededingingswet bevoegd te oordelen over de mededingingsrechtelijke aspecten. Het onderzoek van de ACM bestaat uit twee fasen, een meldingsfase en een vergunningsfase. Dit ACM-traject kent een wettelijke termijn van in beginsel vier weken voor de eerste fase, en dertien weken voor een tweede fase, met een uitloop vanwege de mogelijkheid voor de ACM om de klok stil te zetten als zij vragen stelt aan partijen. Mocht de ACM onverhoopt geen goedkeuring geven, dan kunnen partijen alsnog toestemming vragen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Zij kan die toestemming geven als er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang. Een zorgvuldig goedkeuringstraject geeft vooral ook duidelijkheid en zekerheid aan alle betrokken medewerkers. Beide bedrijven hebben hun ondernemingsraden en de vakorganisaties op de hoogte gebracht van de voorgenomen transactie. De betrokken ondernemingsraden staan positief tegenover dit voornemen.

Groot draagvlak voor consolidatie

Eerder vorig jaar bleek dat er brede politieke steun was voor consolidatie in de Nederlandse postmarkt. Deze volgde na een brief van Staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer over de toekomst van de postmarkt in Nederland, die zij opstelde naar aanleiding van de Postdialoog. De Postdialoog benoemt consolidatie tussen PostNL en Sandd als de enige optie die de continuïteit van de postvoorziening bestendigt voor de Nederlandse samenleving. Door het samenvoegen van de volumes van de twee netwerken worden schaalvoordelen gerealiseerd. Dit is belangrijk om de post betaalbaar te houden in een krimpende markt. Ook voor een sociaal verantwoorde transitie van post naar de toekomst, is consolidatie de beste optie voor Nederland.

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Met dit voorgenomen samengaan wordt het fundament voor een duurzame Nederlandse postdienstverlening zeker gesteld. De bundeling van de twee landelijke postnetwerken is van groot belang om de Nederlandse postmarkt betrouwbaar, betaalbaar, vernieuwend en toegankelijk te houden voor iedereen. Maar ook de lange termijn werkgelegenheid voor postbezorgers krijgt hiermee een steviger fundament. Hier hebben wij ons steeds voor ingespannen.”

Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding: “Ik ben enorm trots op wat mijn collega’s na de liberalisering van de postmarkt tot stand hebben gebracht. Vanwege de alsmaar afnemende postvolumes in Nederland door digitalisering moeten we realistisch blijven. En dus is het gewoon verstandig om te kiezen voor een sterk, Nederlands postnetwerk dat voor consument, zakenleven en medewerker de beste oplossing voor de lange termijn is. Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden. Wij zullen ook goede afspraken met elkaar maken over de integratie van onze netwerken en over onze medewerkers. Hoe eerder de benodigde goedkeuring wordt afgerond, hoe beter het is voor alle betrokkenen.”

Enkele kerncijfers PostNL

  • 38.000 medewerkers
  • Waarvan 18.000 Postbezorgers
  • Postvolume van 2018 1.781m
  • Omzet Mail NL 2018: €1.678m

Enkele kerncijfers Sandd

  • 19.000 medewerkers
  • Waarvan 16.000 Postbezorgers
  • Postvolume van 2018 720m
  • Omzet Postvolume 2018: €201m
PostNL neemt alle aandelen van Sandd over
To Top