Westfriesland

Voorstel voor jaarlijks €125.000 subiside voor wonen boven en in winkels

HOORN – In het verleden bestond in de gemeente Hoorn een stimuleringsregeling “wonen boven en in winkels”. Hiermee werd het creëren van woningen boven en in winkels gestimuleerd. In de periode dat deze regeling bestond zijn er 96 woningen gerealiseerd. Het doel was destijds om 150 woningen te realiseren. Dit betekent dat er volgens de gemeente Hoorn nog 54 woningen eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. In 2013 is deze verordening wegens de noodzakelijk financiële ombuigingen ingetrokken.

Voorstel

Aan de raad wordt nu een voorstel gedaan om in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 jaarlijks een budget van 125.000 euro aan subsidies vrij te maken. Dit bedrag zou voldoende kunnen zijn om ongeveer 50 woningen te realiseren. Het niet gebruikte budget wordt meegenomen naar het volgende jaar.

  • Maximaal 10.000 euro subsidie per woning boven een winkel
  • Maximaal 4.500 euro voor een aparte (trap)opgang op het Grote Noord, andere locaties maximaal 2.500 euro
  • Maximaal 2,500 euro extra voor een sociale huurwoning
  • Maximaal 7.000 euro voor het omvormen van een winkel buiten het winkelgebied naar woning.

De kans is aanwezig dat er panden geschikt zijn voor de realisatie van bovenwoningen, wegens de datering van de inventarisatie.  Daarnaast zullen winkels buiten het winkelgebied omgevormd kunnen worden tot woning. Ook hier geldt de stimuleringsregeling voor. Het realiseren van de desbetreffende woningen verbeterd de leefbaarheid, sociale veiligheid en economie. De beschikbare woningen zijn voor meerdere doelgroepen interessant, bijvoorbeeld voor jongeren.

Raad

Dinsdagavond 26 februari zal in de raadsvergadering over dit raadsvoorstel gestemd worden. Deze raadsvergadering die om 20.00 uur begint is ook live te volgen via onze partnerwebsite www.onswestfriesland.nl/raadhoorn

Voorstel voor jaarlijks €125.000 subiside voor wonen boven en in winkels
To Top