Min. van Economische Zaken

Smartengeld voor Groningers: IMG bepaalt exacte werkwijze


Elke Groninger die immateriële schade heeft geleden door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning kan een aanvraag indienen voor smartengeld. Een commissie van juridische experts heeft een advies opgesteld over een geschikte vergoedingensystematiek op verzoek van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dit advies is direct doorgeleid naar het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in oprichting dat vanwege hun onafhankelijkheid zelf besluit hoe zij dit advies overnemen. De komende tijd werkt IMG aan een werkwijze en wil die voor de zomer bekend maken. Dit staat in een brief die aan de Tweede Kamer is gezonden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken
Lees verder | Link: Smartengeld voor Groningers: IMG bepaalt exacte werkwijze
Populair deze week

To Top
*/ ?>