Westfriesland

Hoe gaan ondernemers 650 jaar Stede Broec vieren

STEDE BROEC- Het jaar 2014 wordt een jaar van feestelijkheden en saamhorigheid in onze gemeente. De geemeente viert met haar inwoners dat Stede Broec 650 jaar stadsrechten heeft. Het wordt een feestjaar van de inwoners en voor de inwoners met als thema Verbinding.

Informatieavond ondernemers
Op 21 oktober is er een informatieavond voor ondernemers in de raadszaal van het gemeentehuis.
De inloop start om 19:30 uur en het programma duurt tot ongeveer 22:00 uur. Er wordt een presentatie gehouden over de ingekomen ideeën tot nu toe. Natuurlijk wordt ook de ondernemers gevraagd op welke manier zij zich kunnen en willen verbinden met 650 jaar Stede Broec. Ondernemers zijn via deze weg uitgenodigd maar ontvangen ook nog via de gemeente een informatiebrief per post.

Uitwerking van ideeën
Er zijn al veel goede ideeën binnengekomen tijdens Zomeravondgasten en via de mail.
De volgende stap is een informatieavond voor verenigingen, school- en dorpshuisbesturen en andere organisaties om de binnengekomen ideeën verder uit te bouwen. Deze ideeën wil de gemeente graag vorm gaan geven in werkgroepen die we deze avond willen gaan opstarten.

Aanmelden of meer informatie? Kijk in het agenda bericht.

To Top