Westfriesland

Partijen eisen miljoenen inzake Distriport Berkhout

HOORN – Projectontwikkelaars Zeeman en De Peyler hebben vandaag te horen gekregen dat de rechter op 15 mei definitief uitspraak gaat doen op de langslepende kwestie rondom de provincie Noord-Holland en Gedeputeerde Staten tegen genoemde projectontwikkelaars inzake het bedrijventerrein Distriport bij Berkhout.

Inzet is een claim tussen en 2,3 en 13,8 miljoen die de ontwikkelaars hebben ontvangen vanwege afspraken die niet nagekomen zouden zijn t.a.v. de voorgenomen ontwikkeling van het 100 hectare grote bedrijverterrein in Berkhout. Dat de standpunten nogal uiteen liggen laat zich blijken uit het gegeven dat de provincie zich de gronden om voormelde redenen toe eigende, waarop de ontwikkelaars hier weer beslag op legden.

Wat de eventuele concrete gevolgen zouden zijn voor beide bedrijven bij het toekennen van de volledig geëiste schadevergoeding is niet duidelijk, maar dat het een zware klap zal zijn is wel duidelijk.

To Top