Westfriesland

Onderzoek glasvezel bedrijventerreinen De Wijzend en Zuiderkogge

Drechterland-400x300HOOGKARSPEL – De gemeente Drechterland heeft subsidie beschikbaar gesteld om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar glasvezel. De internetverbinding op de bedrijventerreinen De Wijzend en Zuiderkogge voldoet nu niet aan de huidige snelheidseisen. De gemeente laat onderzoeken of het haalbaar is om een glasvezelnetwerk op de bedrijfsterreinen De Wijzend in Hoogkarspel en Zuiderkogge in Hem aan te laten leggen. Hiervoor is het bedrijf Glasvezel Gemeente ingeschakeld.

Subsidie

Glasvezel Gemeente is een onafhankelijk bureau dat onderzoek doet en advies geeft over de aanleg van glasvezelkabels. In de provincie Noord-Holland is hier nu een subsidieregeling voor. Deze regeling maakt het voor gemeenten mogelijk om onderzoekskosten voor de aanleg van glasvezel vergoed te krijgen. Glasvezel Gemeente heeft samen met de gemeente Drechterland de subsidieaanvraag opgesteld en de gemeente heeft deze ingediend. Die aanvraag is inmiddels goedgekeurd.

Informatiesessie ondernemers

Adviseur Job Oppenhuizen begeleidt het traject vanuit Glasvezel Gemeente. Nu de subsidieaanvraag is goedgekeurd, zullen ondernemers in het onderzoek betrokken worden. Nog voor de zomer zal een informatiesessie plaatsvinden, waarbij de mogelijkheden met glasvezel worden toegelicht. Hiervoor worden de ondernemers rechtstreeks benaderd. Tijdens de sessie kunnen ondernemers aangeven of ze interesse hebben in glasvezel.


To Top