Westfriesland

Ruimte voor zelfbouwlocaties West-Friesland

Groepsfoto Hoornbloem Foto: Ruud Botman Groepsfoto CPO Hoornbloem Foto: Ruud Botman

REGIO – De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met gemeenten en corporaties de pilot zelfbouwlocaties West-Friesland uitgevoerd. Het doel van deze pilot is het in beeld brengen van de kansen voor zelfbouw in deze regio.

Keuze aan eigenaar

De provincie vindt het belangrijk dat inwoners zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Daarbij staan een passende kwaliteit van woningen en een aantrekkelijke woonomgeving centraal. Zelfbouw is daarin het instrument dat vraag en aanbod optimaal bij elkaar brengt. Bij zelfbouw is de koper opdrachtgever. Dit geeft hem de vrijheid om zijn eigen woonwensen te realiseren. Zelfbouw is ook interessant voor gemeenten en corporaties omdat het een bijdrage kan leveren aan het oplossen van beleidsvraagstukken.

Locaties in Westfriesland

Zelfbouwlocaties_wf01Zelfbouwlocaties_wf02Zelfbouwlocaties_wf03

Lees hier het gehele plan ‘Pilot Zelfbouwlocaties PDF’

To Top