Westfriesland

3,6 miljoen euro voor Noord-Hollandse bedrijventerreinen

WFO_bedrijventereinNOORD-HOLLAND – De subsidieregeling ‘herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen’ (HIRB) geeft een impuls aan verouderde bedrijventerreinen. Met deze regeling kunnen gemeenten de terreinen beter inrichten, veiliger maken, zorgen voor een betere bereikbaarheid en duurzaamheidsmaatregelen treffen. Voor 2015 stelt de provincie hier € 3,6 miljoen voor beschikbaar.

Inhuren kennis

Naast de jaarlijkse subsidie voor het verbeteren van bestaande bedrijventerreinen stelt de provincie in 2015 ook € 150.000 beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het voorkomen van overaanbod. Het gaat daarbij zowel om reeds bestaande bedrijventerreinen als om terreinen waarvoor alleen nog plannen zijn. De subsidie kan onder andere worden ingezet voor de inhuur van externe kennis en begeleiding bij het uitvoeren van onderzoek naar andere (tijdelijke) benutting van bedrijventerreinen.

Aanvragen voor zowel HIRB als HIRB-overaanbod kunnen van 25 maart t/m 29 april 2015 worden ingediend. Meer informatie, waaronder de complete regelingen, vindt u onder actuele subsidieregelingen.


To Top