Westfriesland

‘Eind maart start dempen gracht Huesmolen’

huesmolen_grachtenHOORN – Het daadwerkelijk dempen van de gracht bij Winkelcentrum de Huesmolen lijkt nu heel dichtbij te komen. Aannemer GP Groot heeft op 29 januari de aannemingsovereenkomst getekend met de vereniging van eigenaren. De planning is dat op 23 maart de aannemer zal gaan starten met de werkzaamheden om de gracht te gaan dempen. Eind juli 2015 moeten deze werkzaamheden en de nieuwe bestrating naar verwachting gereed zijn.

De afgelopen anderhalf jaar is er samen met Format Architecten en HB Adviesbureau hard gewerkt om het plan haalbaar te maken. Terwijl de winkels open blijven, wordt het complete wandelgebied opnieuw ingericht. Het idee om de gracht te dempen leeft al jaren, omdat de vervuiling van het water velen een doorn in het oog is. Bovendien komen er vele vierkante meters wandelgebied bij.

Kosten betaald door winkeliers en gemeente

De kosten voor het dempen van de gracht word gedragen door de winkeliers en door de gemeente Hoorn. Het vorige college heeft hiervoor €150.000 beschikbaar gesteld. Niet alle ondernemers waren even blij met het moeten mee betalen en tekenden tot twee keer toe beroep aan. “Dit beroep (omgevingsvergunning, red.) is op 18 februari 2015 behandeld bij de Rechtbank in Alkmaar. De verwachting van de zijde van ondergetekende en de juridische afdeling van de gemeente Hoorn is dat het ingestelde beroep geen stand zal houden. En dat het beroep ongegrond zal worden verklaard,” aldus Henk Hansen namens de vereniging van eigenaren.

Herstructering in drie delen

Het dempen van de grachten is de eerste stap die om het winkelcentrum een positieve impuls te geven. De andere twee onderdelen zijn de revitalisering van de Verhoek aan de noordkant en de herstructurering van de TNT-locatie aan de zuidzijde. In de vershoek staat de vestiging van de sportwinkel al jaren leeg en maakt daardoor een lege indruk. Het TNT pand ofwel het oude postkantoor moet nog worden aangekocht voor een nieuwe entree aan de zuidzijde. Maar tot op heden is er nog geen overeenstemming over de overname som van het vastgoed.

Begint maart worden de eerste werkzaamheden al zichtbaar door de plaatsing van bouwborden op de vier hoeken van het winkelcentrum. Op deze bouwborden kunnen de bezoekers zien hoe het nieuwe winkelcentrum zal gaan worden, zonder de gracht. Over de exacte planning van de werkzaamheden is op 11 maart een aparte bijeenkomst belegd.

Bron: Dit artikel is afkomstig via collega website met Dagelijks nieuws voor Westfriesland; OnsWestfriesland.nl

To Top