Westfriesland

Havens zelfstandig verder als Stadshavens Medemblik BV

Medemblik_haven

Afbeelding wikimedia

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft gisteren unaniem besloten tot verzelfstandiging van de gemeentelijke havens. De nieuwe organisatie gaat Stadshavens Medemblik BV heten.

Het is belangrijk dat de havens in de toekomst beter kunnen concurreren met andere havens. Daarvoor is een slagvaardig, efficiënt en marktgericht bedrijf nodig die de watersportklanten de beste service kan bieden. De verwachting is dat hierdoor de kosten beter worden beheerst en dat de kwaliteit van de haven wordt verbeterd.

“De haven is belangrijk voor Medemblik,” zegt wethouder Hans Tigges. “Maar de exploitatie is geen kerntaak van de gemeente. We denken dat een zelfstandig havenbedrijf beter en slagvaardiger in kan spelen op de wensen van de watersporter en hierdoor toeristische meerwaarde biedt voor Medemblik”. Beheer en onderhoud van de openbare ruimtes van de havens is wel een kerntaak, dit houdt de gemeente dan ook in eigen beheer. De bediening van de sluis en de Kwikkelsebrug besteedt de gemeente uit aan het nieuwe havenbedrijf.

De verzelfstandiging van de havens heeft geen nadelige gevolgen voor de evenementen die in de haven worden georganiseerd, zoals de Waterweek. “Daarvoor zijn goede afspraken gemaakt met de Stadshavens Medemblik”, aldus wethouder Hans Tigges.


To Top