Westfriesland

Rabobank West-Friesland haakt aan bij ‘Koppie Doen’

KoppieDoen_nov2014_trekhaak

‘Trekhaak gezocht’ thema van Koppie Doen van november 2014.

ZWAAGDIJK-OOST – Januari is goed begonnen voor Ondernemers Club Westfriesland (OCW)en de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Rabobank West-Friesland ondertekende deze maand het sponsorcontract voor ‘Koppie Doen!’ voor de komende drie jaar.

“Koppie Doen is als event voortgekomen uit een ledenenquête die de WBG samen met de KvK heeft gehouden,” vertelt Marcel Koomen van de WBG. “De leden gaven aan graag eens andere ondernemers te ontmoeten. Aangezien netwerken niet onze ‘core business’ is, maar wel die van de OCW, zijn we om tafel gegaan met inmiddels vijf succesvolle edities als resultaat. ‘Koppie Doen!’ is inmiddels niet meer weg te denken uit het Westfriese ondernemersland.”

“We willen stimuleren dat West-Friese bedrijven echt met elkaar op de koffie gaan en elkaar leren kennen,” vult Colin Burger van de OCW aan. “Wij willen een kwalitatief en laagdrempelig evenement neerzetten. Gratis voor onze leden en met interessante sprekers. We streven ernaar om de West-Friese ondernemer uit zijn comfortzone te trekken, maar wel met een lach. Dit maakt ‘Koppie Doen!’ uniek. En met de financiële ondersteuning van de Rabobank kunnen we dit voortzetten. We zijn blij met deze stevige partner die goed geworteld is in Westfriesland.”

Ondertekening van het 3-jarig sponsorcontract.

Ondertekening van het 3-jarig sponsorcontract.

Volgens Arjan Smit, Directeur Bedrijven van Rabobank West-Friesland, is het met elkaar in contact brengen van ondernemers de kracht van ‘Koppie Doen!’ en ook de belangrijkste reden voor de Rabobank om daar hun steentje aan bij te dragen. “Voor ons is dit het juiste moment. We zijn net gefuseerd tot Rabobank West-Friesland en we willen ‘onze’ regio laten bloeien en versterken. Samen bereik je meer dan alleen. Ik heb er zin in!”

Daarna was het tijd voor het ‘officiële’ gedeelte van het programma. De beide voorzitters van de WBG, Piet Mol, en de OCW, Richard Bot, ondertekenden samen met Arjan Smit van Rabobank West-Friesland het sponsorcontract.  De voorbereidingen voor de volgende ‘Koppie Doen!’ eind mei zijn inmiddels in volle gang. Natuurlijk lees je op WestfrieslandinBedrijf.nl hier meer over indien dat bekend is.

Video

Tijdens de laatste Koppie Doen spraken wij met Benno van Straten, manager Grootzakelijk bij Rabobank West-Friesland. In dit gesprek over de fusie van de Rabobanken Hoorn Midden Westfriesland en Westfriesland Oost en de verbondenheid met OCW en Koppie Doen.

To Top