Westfriesland

Westfriese Omringdijk en ondernemers vieren seizoensopening

wfo-landschap01WESTFRIESLAND – De Westfriese Bedrijvengroep en programma Westfriese Omringdijk nodigen alle Westfriese toeristische ondernemers van harte uit op de seizoensopening op 1 april tussen 15.00 en 17.30 uur bij de Kunstkwekerij in Wognum. Maak kennis met de nieuwe Kanjers van de dijk, Wakers en iconen en haak aan bij het programma in 2015!

Cultuurtoeritische netwerk

De Westfriese Omringdijk, vergezichten, IJsselmeer, binnenwateren, lintdorpen, VOC-steden, streekproducten, kastelen, stolpboerderijen, boerencampings, evenementen, stoomtram, musea en folklore. Westfriesland heeft het allemaal! Programma Westfriese Omringdijk en de Westfriese Bedrijvengroep werken, in samenwerking met o.a. het Westfries Genootschap en de VVV’s, hard aan de verbinding van het cultuurtoeritische netwerk en de toeristische profilering.  

Start toeristische seizoen

Samen met andere ondernemers en partijen wordt daarom de start van het nieuwe toeristische seizoen gevierd op 1 april 2015 bij de Kunstkwekerij in Wognum. Uiteraard ontbreekt een rondleiding langs de nieuwe tentoonstelling van de Kunstkwekerij niet. Kijk voor het volledige programma en een routebeschrijving op www.westfrieseomringdijk.nl. U kunt zich aanmelden voor de seizoensopening via marit@productieburo-zorro.nl.

Over de Westfriese Omringdijk
Het programma Westfriese Omringdijk (WFO) is een samenwerkingsverband waarin tien Westfriese gemeenten, Cultuurcompagnie Noord-Holland en de regionale VVV’s meerjarig de handen ineen slaan om Westfriesland als cultuurtoeristische bestemming van Noord-Holland te promoten. Het programma wordt uitgevoerd door Zorro en VVV Enkhuizen. Andere partijen, zoals Rabobank Westfriesland, PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier steunen het programma op projectbasis.

Over de Westfriese Bedrijvengroep
De Westfriese Bedrijvengroep is een regionale vereniging, die de sociaaleconomische belangen behartigt van het bedrijfsleven in heel West- Friesland. Als spreekbuis namens een kleine 800 bedrijven en aanspreekpunt voor hogere overheden en instanties werkt de vereniging samen met o.a het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de Kamer van Koophandel, de Provincie Noord-Holland, Economisch Forum Noord Holland Noord, de Westfriese gemeenten en brancheorganisaties als VNO-NCW, WLTO, Bouwend Nederland.


To Top