Westfriesland

‘Bouwcontract Westfrisiaweg is nooit getekend’

René Laan, directeur Heijmans Infra en Elisabeth Post (NH) / Foto Alex Gitzels/Westfriesland Media

ZWAAG – Een vlotte oplossing rondom de impasse over Westfrisiaweg tussen bouwer Heijmans en opdrachtgever Provincie Noord-Holland zakt steeds verder weg in het Westfriese moeras. Cobouw meldt dinsdag dat het contract voor de aanleg van de Westfrisiaweg nooit volledig is ondertekend.

In juni 2014 is volgens het vakblad voor de bouw wel de basisovereenkomst en de deelopdracht voorbereiding voor de N23 Westfrisiaweg met de provincie Noord-Holland getekend. Maar ‘deelopdracht uitvoering’ zou nooit officieel ondertekend zijn geweest. Dit zou te maken hebben met dat de eerste grondonderzoeken van Grontmij waarop de voorinschrijving was gebaseerd niet overeen kwam met de gegevens van het eigen bodemonderzoek door Heijmans. Hoewel beide partijen daarover geen overeenstemming hadden bereikt werd al wel begonnen met het werk aan de weg.

“De raad van arbitrage voor de bouw moet nu beslissen wat het ontbreken van deze handtekening voor gevolgen heeft. Daarnaast zal de arbiter ook beoordelen hoe de partijen om moeten gaan met informatie uit het Grontmij-rapport,” aldus het artikel van Cobouw.

Wordt zeker vervolgd.

Dit artikel is afkomstig van partnerwebsite met Dagelijks nieuws voor Westfriesland; OnsWestfriesland.nl

‘Bouwcontract Westfrisiaweg is nooit getekend’

To Top