Westfriesland

Initiatief De Nieuwe Winkelstraat zoekt ondernemers met ideeën

Bijeenkomst binnenstadsondernemers Hoorn

HOORN – De gemeente Hoorn, de vereniging ‘Ondernemers Stad Hoorn (OSH) en de Rabobank gaan samenwerken in het initiatief ‘De Nieuwe Winkelstraat’ (DNWS). Het project brengt partners in de detailhandel samen om ideeën voor een sterk winkelgebied op te pakken. Dit initiatief past binnen de regionale visie op het ondernemersklimaat: het versterken van het Hoornse winkelgebied als koopcentrum in Westfriesland.

Werksessie

Op 25 mei zijn ondernemers en vertegenwoordigers vanuit de culturele sector en evenementenorganisaties uitgenodigd voor een werksessie onder leiding van het landelijk Platform DNWS. “Ondernemers met ideeën: denk en doe mee!”, luidt de oproep van de drie partijen die het initiatief startten.

“Winkels verdwijnen, omzetten lopen terug, en het gebied wordt er minder gezellig om te winkelen”

Verandering

Binnen de detailhandel vinden grote, structurele veranderingen plaats. Mede door nieuwe technologie, vergrijzing en economische ontwikkelingen, verandert het koopgedrag van inwoners en bezoekers. “Dat effect zien we ook in de winkelstraten in Hoorn,” zegt Jan Haring, vicevoorzitter van OSH. “Winkels verdwijnen, omzetten lopen terug, en het gebied wordt er minder gezellig om te winkelen. Door acties op te pakken, houden we de binnenstad levendig en kunnen we een antwoord gaan geven op de vraag hoe de binnenstad kan concurreren met de online verkoop.”

Actief bijdragen

De gemeenteraad van Hoorn vroeg eind 2015 aan het college om te onderzoeken in hoeverre Hoorn actief mee kan doen met de Retailagenda. Tijdens een bijeenkomst afgelopen 27 januari met zo’n 100 ondernemers werden de kansen voor een dergelijke gezamenlijke aanpak geschetst. Er was veel enthousiasme om dit verder uit te gaan werken. De werksessie van 25 mei is de volgende stap. Onder leiding van het landelijke platform wordt gekeken naar het type winkelgebied in Hoorn, uitstraling, financiën en de technologie. De ideeën leiden tot een plan van aanpak.

“Als je hier op een goede manier op inspeelt liggen er kansen”

“Ik hoop dat er een goede samenwerking tussen de ondernemers tot stand komt. Ondanks de toename van online aankopen blijft winkelen voor het plezier een belangrijke reden om naar Hoorn te komen. We moeten het daarom zoeken in de combinatie van winkels, horeca, cultuur en evenementen. Als je hier op een goede manier op inspeelt liggen er kansen”, aldus wethouder Economische Zaken, Ben Tap.

Ondersteuning

Het project DNWS loopt inmiddels al in meer dan 75 gemeenten. Het gaat hierbij om het samenbrengen van partijen om een winkelgebied te versterken en vorm te geven. De Rabobank ondersteunt dit initiatief in meerdere gemeenten, waaronder onlangs in Enkhuizen. Nu dus ook in Hoorn. “We willen als bank onze verantwoordelijkheid nemen voor het bedrijfsleven en zijn enthousiast om te ondersteunen bij de ideeën die er komen,” vertelt Ruben van Haarlem.

Initiatief De Nieuwe Winkelstraat zoekt ondernemers met ideeën

To Top