Westfriesland

Onderzoek naar glasvezel op bedrijventerreinen Stede Broec

STEDE BROEC – Ondernemers in gemeente Stede Broec zijn het er over eens: snel internet is onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering. Binnen de Gemeente Stede Broec wordt daarom gestart met een businesscase en een plan van aanpak op te stellen voor de aanleg van glasvezel op bedrijventerrein de Centrale Zone en aangrenzend de Wijzend. Doel van het project is de gezamenlijke realisatie van een open netwerk dat voor grote en kleine ondernemers betaalbaar is.

Centrale Zone

De Centrale Zone is het grootste bedrijventerrein in Stede Broec en vervult een belangrijke lokale werkgelegenheidsfunctie voor de gemeente. Het recentelijk gerevitaliseerde gebied krijgt nu een nieuwe kwaliteitsimpuls door de digitale bereikbaarheid van het terrein te optimaliseren. De Centrale Zone bestaat uit vijf aaneengeschakelde bedrijventerreinen, globaal begrensd door de Raadhuislaan inclusief de Kloet, de Florasingel, de Spoorlijn Noord en de Stede Broecweg Zuid.

Open netwerk

Het onderzoek wordt uitgevoerd door stichting Glasvezel Gemeente in samenwerking met gemeente en Bedrijvengroep Stede Broec. Het doel is te komen tot de aanleg van een open, hoogwaardig glasvezelnetwerk waarvan de exploitatie ten goede komt aan de ondernemers op het terrein. De gemeente heeft een faciliterende rol in de begeleiding van het proces, de Bedrijvengroep neemt het initiatief voor de realisatie van het project.

Aanstekelijk

De enthousiaste houding ten opzichte van glasvezel voor ondernemers komt niet uit het niets. In de buurgemeenten Drechterland en Medemblik zijn soortgelijke glasvezeltrajecten momenteel volop in beweging. Onlangs is in glastuinbouwgebied Het Grootslag te Medemblik de schep in de grond gegaan voor glasvezel.


To Top