Westfriesland

Commissie bespreekt wijzigingen bestemmingsplan ’t Zevenhuis

Still uit visualisatie video 't Zevenhuis

HOORN – Het bestemmingsplan van bedrijventerrein ’t Zevenhuis vastgesteld in 2012 is de basis voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijfsvestiging aan de noordzijde van de Westfrisiaweg. Gelet op het plan als ook op de ervaringen en ontwikkelingen zoals het niet doorgaan van Distriport en komst van de N23/Westfrisiaweg liggen er wensen om het plan aan te passen. Dinsdag worden de mogelijke aanpassingen besproken in de raadscommissie.

De gemeente Hoorn wil het bestemmingsplan aanpassen met een maximale bouwhoogte tot 20 meter op het binnengebied. Tevens ook logistiek en transport als sector meer mogelijkheden bieden op ’t Zevenhuis. “Dit draagt bij aan de economische ontwikkeling, werkgelegenheid en het vestigingsklimaat van Hoorn en West-Friesland,” reageerde de gemeente Hoorn eerder al.

Leegstand < 4%

Volgens het voorstel is er op dit moment bijna geen leegstand meer op de overige bedrijventerreinen in Hoorn en is de leegstand gedaald naar onder de 4%. Deze 4% is de minimaal benodigde frictie leegstand. Het bedrijventerrein Zevenhuis komt dan ook in aanmerking om de groei van de lokale en regionale bedrijven te faciliteren. Door het wegvallen van Distriport is de verwachting dat die vraag toe zal nemen.

Bouwhoogte

De verruiming van de bouwhoogten is volgens het commissievoorstel ingegeven door het feit dat landelijke trends en ontwikkelingen ervoor zorgen dat distributie en logistieke bedrijven behoefte hebben aan hogere bouwhoogten. De vraag van twee bedrijven om zich te mogen vestigen op Zevenhuis met een hogere bouwhoogte is hiervoor illustratief. Deze bedrijven wilden zich vestigen op Zevenhuis en wilden snel bouwen, maar hebben zich inmiddels elders gevestigd. Volgens de gemeente en de Exploitatiemaartschappij geeft een bouwhoogte van 20 meter voldoende ontwikkelruimte en flexibiliteit voor logistieke en distributie bedrijven.

Omwonenden

Maar bij deze wijziging dienen ook de belangen van omwonenden in ogenschouw worden genomen. Vanuit de gemeente Medemblik, dorpsraad Zwaagdijk-West en de direct omwonenden van Zwaagdijk West is geen maatschappelijk draagvlak voor de voorstellen tot wijzigen van het bestemmingsplan. Zij geven aan dat zij na intensief overleg en verschillende aanpassingen uiteindelijk hebben ingestemd met het huidige bestemmingsplan, dat was bestemd voor midden- en kleinbedrijf met een grote duurzaamheidsambitie.

De gemeente Medemblik heeft volgens het voorstel  de bereidheid uitgesproken incidenteel tot maatwerk te komen indien daarmee een zwaarwegend economisch belang is gediend. Progressief West-Friesland raadt de gemeente Hoorn met klem aan om de wijzigingen op Zevenhuis nu stop te zetten. Zij vinden het rampzalig voor de bewoners van Zwaagdijk West en Oost.

Visualisatie video

Tijdens de inloopmiddag in de Kreek in Zwaag werden beelden vertoond van van de visualisatie van ’t Zevenhuis. Zie ook onderstaande video.

Vervolg

Na het horen van de raadscommissie is de koers om deze aanpassingen voor advies voor te leggen bij de provincie. Vervolgens zal op basis van het provinciale advies, het ontwerpbestemmingsplan met daarin alle verdere wijzigingen, in het eerste kwartaal 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Vervolg

Na het horen van de raadscommissie is de koers om deze aanpassingen voor advies voor te leggen bij de provincie. Vervolgens zal op basis van het provinciale advies, het ontwerpbestemmingsplan met daarin alle verdere wijzigingen, in het eerste kwartaal 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Live commissie

De raadscommissie van 19 september start om 19.00 uur en live te volgen via onderstaande video.

Commissie bespreekt wijzigingen bestemmingsplan ’t Zevenhuis
To Top