Westfriesland

Raad beslist over Kerkplein en belasting voor Hoornse evenementen en markten

Foto Alex Gitzels/Westfriesland Media

HOORN – In de laatste vergadering voor het Kersreces buigt de Hoornse raad zich over een voorstel voor de toekomst van het Kerkplein. Vanwege de volle agenda start de raadsvergadering om 19.00 uur.

De gemeente heeft de ambitie om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken, met minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor kwaliteit. Uit gesprekken met bewoners en ondernemers uit de omgeving en de stad blijkt dat die ambitie breed wordt gedeeld, maar dat er heel verschillend gedacht wordt over het aantal parkeerplaatsen dat moet overblijven. In het voorstel vraagt het college van B en W een richtinggevende uitspraak van de raad over het aantal parkeerplaatsen op het Kerkplein, om vervolgens in overleg met de stad en de omgeving te komen tot een concreet ontwerp voor een aantrekkelijker plein.

Precariobelasting voor evenementen en markten

Een ander veel besproken onderwerp is de vraag of er op bepaalde markten en evenementen ook precariobelasting betaald moeten worden. Op markten en evenementen met een professioneel/commercieel karakter is precariobelasting op dit moment verplicht. Sommige markten en evenementen zijn amateuristisch begonnen, maar hebben in de loop der jaren een meer professioneel karakter gekregen. De vraag is nu of hier ook precariobelasting moet worden betaald, volgens het uitgangspunt dat de gemeente gelijke gevallen gelijk behandelt. Tegenstanders van het voorstel zijn bang dat dit besluit de doodsteek is voor bepaalde markten en evenementen.

Overige agendapunten

Andere bespreekpunten tijdens de raadsvergadering zijn een voorstel voor de besteding van ruim 400.000 euro voor armoedebestrijding onder kansarme kinderen (inclusief het voorstel om in 2017 nog 217.000 euro in te zetten voor decemberpakketten voor kansarme kinderen), een visie over kwetsbare inwoners in Westfriesland, het beleidsplan van WerkSaam en een onderzoek van de rekenkamercommissie naar het ICT-beleid van de gemeente Hoorn. Tot slot bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van Hoorns Belang en het CDA om de Nederlandse vlag een plaats te geven in de raadszaal.

Raad beslist over Kerkplein en belasting voor Hoornse evenementen en markten
To Top