Westfriesland

Aanvragen voor Ondernemersfonds Medemblik mogelijk

MEDEMBLIK – Er kunnen weer aanvragen worden ingediend voor het Ondernemersfonds. Dit is nog mogelijk tot 26 maart a.s. Alle aanvragen verlopen via de eigen ondernemersvereniging in de gemeente Medemblik.

Het geld uit het Ondernemersfonds kan gebruikt worden voor allerlei initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Ondernemers in winkelgebieden kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken om gezamenlijke feestverlichting aan te schaffen. Bedrijventerreinen kunnen met het geld gezamenlijke bewaking van hun terrein realiseren. Ook zaken zoals gezamenlijk promotie en evenementen kunnen met geld uit het fonds worden gefinancierd.

Wat is een ondernemersfonds

Een ondernemersfonds is een fonds door en voor ondernemers. Er zijn verschillende manieren om een ondernemersfonds te voeden, bijvoorbeeld door reclameheffing, het instellen van een bedrijven investeringszone (BIZ) of door een verhoging van de OZB op niet-woningen. De Stichting Ondernemersfonds Medemblik (SOM) wordt voorlopig gevoed vanuit de algemene middelen van de gemeente Medemblik. Het bedrag is sinds 2016 bepaald op € 30.000.-

Hoe werkt het ondernemersfonds?

De ondernemers dient zijn aanvraag voor subsidie via zijn ondernemersvereniging in te dienen. Het bestuur van het SOM bespreekt de aanvragen en bepaald welke initiatieven worden gehonoreerd. Het bestuur van het SOM legt verantwoording af aan de OFM.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?

Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient. Voorbeelden van activiteiten/voorzieningen zijn:

  • Activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig (parkmanagement, camerabeveiliging, bewegwijzering);
  • Economische ontwikkeling van een gebied wat resulteert in een stijging van de vastgoedwaarde (glasvezel, herstructurering);
  • Schwung in het centrum (evenementen, sfeerverlichting, bloembakken etc.);
  • Gebiedspromotie of inzet park- of centrummanager;
  • Inzet social media;
  • Activiteiten voor de agrarische sector: evenementen als Kom in de Kas, promoten agrarische opleidingen, verbeteren samenwerking, duurzaamheidmaatregelen.

Aanvraagformulier SOM V2017

To Top