Column

Column Marjolijn Dölle: Bijzondere gaven

23 december 2018 – Column van Directeur Werksaam Westfriesland Marjolijn Dölle: Bijzondere gaven

Van de week las ik een interessante post op Linked In. Een ondernemer, Spyke security, deelde een bericht, dat dank zij het snelle optreden van de politie in Hoorn, een autodief in de kraag gevat was.

Dat is natuurlijk een compliment waard! Dat willen we horen, dat de sterke arm direct reageert als er een signaal van een misdrijf binnen komt. En nog mooier is het dan, als de dief direct gepakt wordt. Terechte complimenten dus.

Spyke security is het bedrijf dat de camera’s bewaakt, die her en der in het straatbeeld geplaatst zijn. En wat mij betreft zijn de echte helden dus de mensen die de beelden bewaken en alert zijn op iedere vorm van afwijkend gedrag, afwijkend licht, afwijkende beweging of wat dan ook.

Ik reageerde dan ook op de post met de mededeling: “en natuurlijk gelden die complimenten ook voor de mensen die de camerabeelden bewaken en beoordelen”.

De directeur van Spyke security reageerde al snel op mijn post en zei: “Inderdaad Marjolijn Dölle, voor ons is het inmiddels zo gewoon dat de mensen de camerabeelden zo goed beoordelen, dat we daar niet eens meer bij stil staan. Een aantal van onze medewerkers is via WerkSaam Westfriesland bij ons komen werken!”

Dat laatste wist ik natuurlijk al. Maar toch werd ik getriggerd door zijn reactie. Enkele medewerkers die bij dit beveiligingsbedrijf de camerabeelden bewaken zijn mensen die ooit het stempel hadden van “een afstand tot de arbeidsmarkt”, “een arbeidsbeperking”. Het gaat dan soms om mensen met een “stoornis in het autistisch spectrum”, zoals dat in vakjargon heet.

Zij hebben gezien dat in de beperking juist een kracht schuilt, die perfect aansluit bij hun werkzaamheden.

Spyke security heeft ooit het lef gehad om te kijken naar de kansen en de mogelijkheden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben gezien dat in de beperking juist een kracht schuilt, die perfect aansluit bij hun werkzaamheden.

En die werkzaamheden worden zo goed uitgevoerd, dat Spyke security zich er niet eens meer van bewust is, dat sommige collega’s zo’n afstand tot de arbeidsmarkt hadden.

Dit kleine berichtje met de reactie van Spyke raakte mij echt. Voor mij is dit het mooiste resultaat van inclusief ondernemen. Als je je er niet eens meer bewust van bent, dat je in jouw team collega’s hebt met een beperking. Daar word ik echt blij van.

Het bracht mij tot het besef, dat we ook anders moeten gaan praten over beperkingen. Om te beginnen zou ik het dus niet meer willen hebben over mensen met een “beperking in het autistisch spectrum”, maar over mensen met “bijzondere gaven in het autistisch spectrum”. Of gewoon “mensen met bijzondere gaven”.

Er staan nog heel veel mensen langs de zijlijn met bijzondere gaven! Laten we met elkaar investeren om die gaven te ontdekken en te benutten!

Column Marjolijn Dölle: Bijzondere gaven
To Top