Westfriesland

1 december Social Media Debat Hoorn

Op donderdag 1 december vindt in het Huis Verloren in Hoorn het Social Media Debat Hoorn plaats. Het debat gaat over de kansen van sociale media en ook de impact die sociale media hebben op de privé persoon, omgangsvormen en de rollen die mensen, bedrijven of instellingen hebben.

Het is Social Media Debat is een initiatief van een groep inwoners die zelf veel gebruik maken van sociale media en waarvan sommigen zich ook professioneel bezighouden met sociale media. Het doel is om standpunten en ideeën uit te wisselen over zaken als privacy, omgangsvormen, betrouwbaarheid, kansen en wie welke rol kan en moet spelen.

Facebook

Het debat is via de Facebook groep ‘Social Media Debat Hoorn’ tot stand gekomen en uitgewerkt. Deze groep heeft inmiddels al zo’n honderd leden, variërend van journalisten en politici tot inwoners, ondernemers en ambtenaren van de gemeente.

Programma

Om 19.30 uur gaat de zaal open en om 20:00 uur start het debat onder leiding van Wouter Hakhoff (o.a. muzikant en organisator van festivals). Er zijn diverse sprekers die vanuit hun rol en vakgebied spreken over hun ervaringen met sociale media en de dilemma’s waar zij voor staan. Aan de hand van stellingen kan ook het publiek meedoen aan het debat. Het debat eindigt uiterlijk om 22:00 uur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis, consumpties niet.


To Top