Westfriesland

Keurmerk voor Hoorn 80 en Verlengde Lageweg

De bedrijventerreinen HN80 en Verlengde Lageweg hebben het certificaat ”continue samenwerken” Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijven ( KVO-B) ontvangen. Het keurmerk heeft als doel de veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen. Terreinvertegenwoordiger HN80 en voorzitter van de Hoornse Ondernemerscompagnie ( HOC) Bertus Schilder mocht het certificaat van Kiwa Nederland in ontvangst nemen.

Het keurmerk is ontwikkeld op initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteit en is een gestructureerde manier om de samenwerking op het gebied van veiligheid tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer tot stand te brengen.

Veilig ondernemen draagt bij aan de economische vitaliteit bedrijventerrein en is in ieders belang. Ondernemers kunnen namelijk rekenen op voordelen zoals korting op verzekeringspremies, fiscale en subsidievoordelen. Het ontvangen van dit keurmerk bevestigt het goede niveau van samenwerking tussen de ondernemers, politie, brandweer en gemeente.

Het gehele Nederlandse bedrijfsleven lijdt veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. En dat is vorm gegeven in het KVO-B volgens afspraken die in 2000 zijn gemaakt door MKB-Nederland, VNO-NCW, de verzekeraars en de ministeries van Economische Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Het verkrijgen van een KVO-B gaat in meerdere stappen. Begin 2010 is het traject voor het KVO voor HN80 begonnen met een intentieverklaring en het ondertekenen van een convenant door meerdere partijen en in dezelfde periode is het KVO certificaat “Basis samenwerken “ behaald. . Door alle partijen werd afgelopen twee jaar gewerkt aan een plan van aanpak en het realiseren van concrete actiepunten waarvoor verschillende partijen verantwoordelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn het groenonderhoud, het cameratoezicht, aanpak van verkeers knelpunten en onveilige plekken. Met het KVO-B certificaat ‘continue samenwerken hebben Hoorn 80 en Verlengde Lageweg hun eerste ster ontvangen!


To Top