Westfriesland

Meer kansen voor bed & breakfast in Hoorn

Hoorn gaat het vestigen van een bed & breakfast binnen de gemeentegrenzen makkelijker maken. Op dit moment is het in de bestemmingsplannen nergens toegestaan. Wat B en W betreft wordt het oprichten van zo’n bedrijf onder voorwaarden wel mogelijk.

Het college maakt een onderscheid tussen een pension en een bed & breakfast. De vestiging van pensions wil het college dit per situatie blijven beoordelen. Bed & breakfast willen B en W binnen de bestaande bestemmingsplannen toestaan. Ze moeten dan wel aan tien voorwaarden voldoen. Zo mag het uiterlijk van de woning niet worden aangetast, mag er maximaal vijf nachten worden gelogeerd door maximaal vier personen en moet één van de bewoners van het huis ook de eigenaar zijn van de bed & breakfast.

Bron: NHD


To Top