Westfriesland

‘College Hoorn weet niet hoe toerismebranche Cruiseboten werkt’

cruise_boot_toerisme
cruise_boot_toerisme

Voorbeeld van een kleine ‘witte vloot’. Zegen of last?

HOORN – Het college van B en W van Hoorn stelt de gemeenteraad voor om het aantal riviercruiseschepen dat bij de huidige drie steigers mag afmeren in 2015 in te perken tot ongeveer 300. Ondernemer Rob van Loon van Events Holland vraagt zich af of het College zich realiseert welke desastreuze gevolgen hun voorstel heeft.

Advies

Het aantal riviercruiseschepen dat Hoorn aandoet is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2009 kwamen er 245 schepen naar Hoorn. In 2014 waren dit er 365. De één zou zeggen een zegen voor het toerisme in Hoorn, tegenstanders spreken van overdaad aan lelijke boten. Vanwege het groeiende aantal bezoekende schepen heeft het college van B en W advies gevraagd over deze groei in relatie tot de veiligheid in de Hoornse haven. Zowel de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Nautisch Adviesbureau Kees Lindemuller hebben een advies gegeven om minder riviercruiseschepen aan het Oostereiland af te laten meren.

Scenario’s

Mede op basis van dit advies en om esthetische redenen stelt het college van B en W de gemeenteraad voor om een maximum in te stellen voor het aantal riviercruiseschepen dat tegelijkertijd (dus naast elkaar) bij de huidige drie steigers mag afmeren. Het college legt de gemeenteraad drie scenario’s voor. De voorkeur van het college is om bij Steiger 1 (ten noorden van het bunkerschip) overdag maximaal 1 en ’s nachts geen cruiseschip af te meren. De Rouaanse steiger (aan het begin van Oostereiland) zou op maximaal 3 overdag en 2 ’s nachts komen. Voor het Houten Hoofd stelt het college voor om zowel ’s nachts als overdag maximaal 1 cruiseschip af te meren. Ook stelt het college vanwege esthetische redenen voor om het Houten Hoofd alleen te gebruiken als de andere twee steigers in gebruik zijn.

Tijdelijke oplossing

Volgens wethouder Ben Tap is dit voorstel een tijdelijke oplossing voor 2015: “Wij gaan de komende tijd nog met de raad in gesprek over de toekomst van de witte vloot. Dan gaat het bijvoorbeeld ook over zaken als walstroom en de locaties voor de riviercruisevaart.”

Afspraken nu voor 2018

Rob van Loon van Events Holland is juist vandaag op een beurs in Londen waar hij probeert de cruiseboten en de toeristen tot een bezoek aan Hoorn te verleiden. “Volgens mij weet het college niet hoe de toerismebranche werkt. Op deze beurs maak ik afspraken voor 2018. Voor 2016 en 2017 heb ik en vele rederijen al contracten gesloten om Hoorn te gaan bezoeken.”

Vertekend

Van Loon vraagt zich ook af hoe deze telling van 300 schepen verricht gaat worden. “Zijn dat de eerste 300 contract op datum gesorteerd? Wordt het naar rato over de organisaties verdeeld?” Bovendien geeft Van Loon aan dat de cijfers deels vertekend zijn. “Van het totaal van de witte vloot zijn 80 schepen dit jaar in Hoorn aangemeerd, maar gaan direct naar Volendam. Daar is geen ruimte dus gaan ze naar de dichtstbijzijnde haven, Hoorn dus. Die komen Hoorn niet in. Waarom deze schepen dan niet weren?”

De totale witte vloot die Hoorn bezoekt voor toerisme en bestedingen in Hoorn is dus kleiner. Van Loon ziet liever dat het college op zoek gaat naar alternatieven zoals in Volendam en Rotterdam: “Daar worden op piekdagen, want enkel daar ligt het probleem, maatregelen genomen.”

Stemming

Als de gemeenteraad hiermee instemt, betekent dit dat er in 2015 minder schepen naar Hoorn kunnen komen. Het voorstel wordt op 11 november besproken in de algemene raadscommissie. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 25 november een besluit.

To Top