Westfriesland

Ondernemers verdeeld over succes koopzondagen

Grote_noord_HOornHOORN – De meerderheid van de inwoners (56%) is positief over de koopzondagen in de gemeente Hoorn. Het totaalbeeld bij de ondernemers in de binnenstad is minder eenduidig. Een derde is positief, een derde is neutraal en ongeveer evenveel is negatief. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente Hoorn als evaluatie van de nieuwe winkeltijden wet sinds 1 juli 2013.  Deze resultaten worden dinsdagavond 21 april besproken in de raadscommissie.

Consumenten

De jongvolwassenen (18-34 jarigen) zijn over het algemeen de grootste voorstander van een volledige zondagsopenstelling. De 65-plussers hebben minder vaak een uitgesproken mening over de koopzondagen. Toch zijn ouderen ook meer positief dan negatief. In het afgelopen jaar bezochten 7 op de 10 inwoners op zondag een winkel of supermarkt. Onder de 18-34-jarigen is dit zelfs 85%.

In 2014 heeft een kwart van de inwoners op zondagen minder winkels in andere plaatsen bezocht dan in 2013. Hierdoor heeft Hoorn zijn regionale concurrentiepositie versterkt.  De meest genoemde voordelen van consumenten voor de koopzondagen zijn meer gemak, meer flexibiliteit, meer vrijheid en meer levendigheid en gezelligheid in de winkelgebieden.  Inwoners die fulltime werken, vinden dat de koopavond een goed moment is om te winkelen en een prettige sfeer geeft.

Het beeld via het OLB is dat er zo weinig winkels op zondagen open zijn dat er nauwelijks effecten zijn. 

Bewoners binnenstad

Bij de inwoners van de binnenstad ervaart 3 op de 10 parkeeroverlast in de binnenstad en een verstoring van de zondagsrust. Daarentegen geven inwoners via het Overleg Leefbaar Binnenstad (OLB) aan dat er geen extra parkeerdruk is.

Ondernemers binnenstad

Binnenstadondernemers en winkeliers die al meedoen met de koopzondagen zijn positiever over de ruimere zondagsopenstelling dan daarbuiten. De kleine zelfstandigen zijn het minst positief.  Andere genoemde positieve effecten van ondernemers zijn meer gezelligheid, levendigheid en drukte in de stad op zondag. Ook meer service naar de klant en ondernemersvrijheid om zelf te bepalen om wel of niet op zondag open te zijn worden als positief punt genoemd.

In alle winkelgebieden vindt de meerderheid van de ondernemers de gezamenlijke koopzondagen belangrijk en duidelijk richting de consument. De meeste winkels zijn daarom open op de gezamenlijke koopzondagen. De meeste binnenstadondernemers zijn tevreden over de 15-16 gezamenlijke Superkoopzondagen per jaar. De OSH wil deze koopzondagen nog aantrekkelijker maken met extra entertainment.  De ruimere zondagsopenstelling heeft ook een positief effect op de horeca in de binnenstad.

koopzondag steeds belangrijker wordt voor de omzet

Bij kleine ondernemers (tot 4 medewerkers) is het aantal ondernemers dat spreekt over een omzetstijging (19%) redelijk in evenwicht is met het aantal ondernemers dat spreekt van een omzetdaling (16%). Maar ook blijkt onder deze groep dat  Ondernemers die niet open gaan op zondagen meer last van omzetdaling. Vooral de binnenstadondernemers en de winkeliers die al meedoen met koopzondagen zijn van mening dat de koopzondag steeds belangrijker wordt voor de omzet.

Overige winkelgebieden

De helft van de winkels op Woonboulevard Hof van Hoorn, voornamelijk de landelijke grootwinkelbedrijven is op alle zondagen open voor het publiek. Het tuincentrum en bepaalde winkels op de bedrijventerreinen zijn op elke en/of meerdere zondagen open. In de wijkwinkelcentra openen voornamelijk de supermarkten de deuren op alle zondagen.

 Bijna 3 op de 10 inwoners en bezoekers vinden het onduidelijk wanneer welke winkel in de binnenstad open is.

Negatieve kanten voor ondernemers

Ondernemers ervaren een hogere werkdruk en maken meer kosten door de ruimere zondags-openstelling. Dit geldt met name voor de kleine zelfstandigen. Ook ervaren ondernemers als negatieve effecten dat er een verschuiving is van de omzet en er publiek komt kijken en vervolgens niets koopt. Voor bijna de helft van de ondernemers zorgt de ruimere zondagsopenstelling voor een verschuiving van de omzet.

Conclusies voor college

De communicatie over de zondagsopenstellingen in de binnenstad moet beter. Ondernemersverenigingen en ondernemers zijn gezamenlijk en individueel verantwoordelijk voor een goede communicatie en promotie van hun winkelopeningstijden. Duidelijkheid hierover zal het draagvlak voor de zondagsopenstellingen en concurrentiepositie voor Hoorn verder vergroten.

Het betaald parkeren op Superkoopzondagen in de binnenstad blijft nodig vanwege de verkeersaantrekkende werking op deze zondagen. De in de binnenstad ingevoerde parkeerregulering is ingesteld om parkeeroverlast en zoekverkeer zoveel mogelijk tegen te gaan. De Superkoopzondagen trekken extra bezoekers, omdat dan veel winkels open zijn en/of omdat er evenementen in de binnenstad zijn. Gelet hierop is gratis parkeren op deze koopzondagen ongewenst.

Het college hoopt dat steeds meer winkels ook buiten de Superkoopzondagen opengaan om de functie van Hoorn als regionaal koop- en verblijfscentrum verder uit te bouwen. Dit biedt ook kansen op meer bezoekers voor het evenement en voor de winkeliers, wanneer er ook tijdens deze ‘gewonen’ koopzondagen meer winkels zijn geopend.

Het onderzoeksbureau I&O Research heeft het onderzoek gedaan onder inwoners en alle ondernemers. Bijna 600 inwoners en 150 ondernemers hebben deze enquête ingevuld.

Bron: Dit artikel is afkomstig van partnerwebsite met Dagelijks nieuws uit Westfriesland: OnsWestfriesland.nl

 

To Top