Westfriesland

Problemen en oplossingen voor tekort aan talenten in NHN

Keesnan Fotografie

ALKMAAR/NHN – Heerst er paniek in Noord-Holland Noord over tekort aan talenten? Dat is de vraag die Maarten Bouwhuis van BNR Gangmakers zijn tafelgasten Monique Stam – de Nijs (EZ Heerhugowaard), Jeroen Veerman (Arbeidsmarkt en Onderwijs VNO-NCW, RPA-NHN), Thijs Pennink (Directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN) en Chris Obdam (Betty Blocks) stelde, woensdagavond in een zaal vol ondernemers en woordvoerders vanuit diverse onderwijsinstanties en overheden.

Geen paniek, wel probleem

Over het algemeen gaven de sprekers aan dat er niet direct reden voor paniek is, maar dat er wel degelijk een probleem is in de regio NHN. De regio kampt met een gat tussen de groeisector, met name bedrijven in IT en techniek, en het aanbod van de talenten, die de vrije vacatures kunnen invullen. Steven Gudde (Olympia Uitzendbureau) wist met cijfers zelfs een beeld te schetsen, waaruit bleek dat het probleem nog wel eens groter kan zijn, dan het op dit moment lijkt.

Stageplekken

Tijd dus om deze problemen aan te gaan pakken. Er werden diverse ideeën geopperd en besproken. Een van de knelpunten, waar Jeroen Veerman de handschoen voor heeft opgepakt vanuit zijn functie binnen ‘Huis van het Werk’, is te gaan kijken naar voldoende en goede stageplaatsen. Het aanbod voor studenten op dit gebied is nu nog te beperkt in de regio, terwijl dit wel de manier voor bedrijven is om talenten binnen te halen en te houden. Bovendien zal er actief contact gezocht worden met opleidingen buiten het gebied boven het Noordzeekanaal, om talenten te attenderen op de mogelijkheid voor stageplaatsen en carrièrekansen.

Bedrijven zullen zichzelf aantrekkelijker moeten presenteren om Talenten naar zich toe te halen

Een ander duidelijk punt dat naar boven kwam was Branding. Bedrijven zullen zichzelf aantrekkelijker moeten presenteren om Talenten naar zich toe te halen. Chris Obdam van het IT bedrijf Betty Blocks, geeft aan dat zijn bedrijf als Brand talenten aantrekt, die graag bij hem willen komen werken. Ook de manier van vacatures in de markt zetten is volgens een aantal gasten niet helemaal van deze tijd. Maar ook Branding van de regio is belangrijk. Er werd zelfs een vergelijk getrokken in de zaal met de teloorgang van V&D: ‘We moeten anticiperen op veranderende klantbehoeftes’.

Woon-werk afstand

Een ander punt dat daarbij naar voren kwam is dat de relatie werken-wonen losgelaten moet worden. Natuurlijk is Noord-Holland Noord een mooi gebied om te wonen en heeft het een gezond klimaat. We moeten er echter van uit gaan dat de generatie nieuwe talenten graag wisselt van baan en werk vooral ‘leuk’ wil vinden. Veel van hen blijven graag in de grote steden wonen, maar zijn bereid om verder te reizen voor een interessante baan.

Generatie nieuwe talenten wisselt graag van baan en wil werk vooral ‘leuk’ vinden

Het gaat natuurlijk ook niet alleen om jonge talenten, er werd zeker ook gesproken over een oudere generatie werkzoekende talenten. Hierbij werd echter wel benadrukt dat een blijvende ontwikkeling en een ‘leven lang leren’ wel belangrijk zijn om de vacatures in te kunnen vullen. Het zijn veelal vacatures, waar beheersing van de nieuwste technieken noodzakelijk is. Daarnaast moet niet uit het oog verloren worden, dat Noord-Holland Noord geen eiland is, maar ook vooral verbinding moet houden en maken met de rest van de Provincie en daarbuiten.

Samenwerkingen in de regio

Thijs Pennink gaat de komende tijd, samen met een aantal vrijwilligers uit de zaal, actief contact zoeken met bedrijven, om te werken aan een plan voor Branding van de Regio vanuit een samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en projecten zoals ‘Holland boven Amsterdam’. Samenwerking is daarbij wel een belangrijk woord, omdat dat op dit moment nog niet (voldoende) gecoördineerd plaatsvindt in de regio. Ook Dook van den Boer, sinds kort aangesteld als werkambassadeur van de Provincie Noord-Holland, wil graag kijken naar meer samenwerkingen in de regio.

De uitzending van BNR Gangmakers, de eerste 30 minuten van het debat,  is terug te luisteren via: http://www.bnr.nl/radio/gangmakers


To Top