Westfriesland

Reclame tender Hoorn; Nieuw: lichtmasten A7, N23, parkeergarages en beacons

HOORN – Gemeente Hoorn heeft een aanbesteding voor verschillende reclameconcessies gepubliceerd. Het gaat om diverse reclame objecten in de gemeente Hoorn voor een maximum duur van 120 maanden. Nieuw voor Hoorn zijn de twee reclamezuilen bij A7 en N23, de straatmeubilair waarbij gemak gecombineerd wordt met reclame en reclame in de parkeergarages. Onder perceel 10 ‘innovatie’ ziet gemeente Hoorn kansen voor beacontechnologie. Subdoel van de aanbesteding is ‘Genereren van inkomsten voor de Gemeente.’

Percelen

Het is de bedoeling om elk perceel aan één Inschrijver te gunnen. De percelen 6 en 10 kunnen aan meerdere Inschrijvers gegund worden. Dit is afhankelijk van de ideeën en kwaliteit van de
inschrijvingen.

  • Perceel 1: Abri’s; (nu 68 abri’s. Extra 31 nieuwe haltes met abri mogelijkheden)
  • Perceel 2: Billboards; (nu drie mag tot max. 6 billboards)
  • Perceel 3: Reclamevitrines; (nu 30 stuks, uitbreiding tot max. 40 stuks)
  • Perceel 4: Reclamezuil A7; (2 reclamemasten tot 18 meter hoog)
  • Perceel 5: Reclamezuil N23; (2 reclamemasten tot 18 meter hoog)
  • Perceel 6: Donatie straatmeubilair/speeltoestellen;
  • Perceel 7: Lichtmastreclame; (nu 62 stuks, tot max 75 stuks met min. van 50stuks)
  • Perceel 8: A0 reclameborden lantaarnpalen; (nu circa 80 borden, tot max 100st. min. 70st.)
  • Perceel 9: Reclame gemeentelijke parkeergarages;
  • Perceel 10: Innovatief

Busstation

De gewraakte bushaltes op het Stationsplein worden ook in de beschrijving meegenomen. De huidige schuilplaatsen beschermen beperkt tegen de regen en wind. “De Inschrijver vervangt de gemeentelijke abri’s op het Stationsplein voor nieuwe abri’s en neemt deze in beheer en onderhoud. De Gemeente verwacht hier een ontwerp naar eigen inzicht van de Inschrijver. Ook geeft u aan hoeveel vierkante meter reclame u wilt exploiteren en welke prijs u hiervoor per vierkante meter wil afdragen.”

Wel wordt de inschrijver gewaarschuwd voor de mogelijke verplaatsing van  de busstation. “Vanwege de ontwikkeling van de Poort van Hoorn zal mogelijk in de concessieperiode het busstation worden verplaatst naar de achterzijde van het NS-Station.”

Sponsoring straatmeubilair

Uit de tender: “De Gemeente wil participatie van bedrijven op gebied van milieu, recreatie, sport, spel en cultuur in de samenleving vergroten. Geïnteresseerden kunnen straatmeubilair of speeltoestellen doneren en mogen daarvoor op een bescheiden manier reclame maken in de openbare ruimte. Met andere woorden; de Gemeente wil met ondernemers sponsorcontracten afsluiten voor straatmeubilair/speeltoestellen waarop dan door de Inschrijver reclame mag worden gemaakt.

Bijvoorbeeld: 1. Zo kan een bedrijf dat is begaan met het milieu, nieuwe prullenbakken plaatsen. Daarvoor in de plaats mag het bedrijf dan een reclame-uiting op elke prullenbak laten aanbrengen. 2. Een bedrijf dat zich bezig houdt of begaan is met sport en spel zou een fitnesstoestel of speeltoestel in een speeltuin of park kunnen plaatsen en mag daarop dan een reclame aanbrengen.
3. Ook kunnen speeltuinen worden voorzien van nieuwe speeltoestellen. Of de herinrichting van een honden-uitlaatplek mede worden gefinancierd door een dierenspeciaalzaak of tuincentrum. Of op hondenpoepzakjes kan een reclame kan worden aangebracht.

De Gemeente denkt vooral aan donatie van prullenbakken, banken, speel- en sporttoestellen. Andersoortig straatmeubilair wordt overigens niet uitgesloten. Geïnteresseerden zijn vrij een eigen concessie te omschrijven en in te schrijven. U geeft aan welke voorwerpen u zou willen doneren. U laat bij uw inschrijving een afbeelding zien van het voorwerp. De afbeelding laat duidelijk zien hoe uw logo of reclameboodschap is verwerkt op het voorwerp. Na gunning schaft u het te doneren voorwerp aan. U laat het voorwerp in overleg met de Gemeente plaatsen en doneert daarna het voorwerp aan de Gemeente. De Gemeente is nadat het eigendom is overgedragen verantwoordelijk voor het onderhoud.”

Beacontechnologie

De Gemeente blijkt open te staan voor nieuwe en innovatieve vormen waarbij reclame en technologie samengaan. “Als u een goed idee hebt waarbij reclame samen gaat met het doel om de Gemeente op de kaart te zetten, inkomsten te genereren en/of meer inzicht in de stad te verschaffen dan kunt u voor dit perceel inschrijven.

Voorbeelden die genoemd worden: “Toepassingen van gratis en vrije toegang tot veilige Wifi verbindingen voor bezoekers van de openbare ruimten van Hoorn; Bieden van digitale dienstverlening en (toeristische) informatie over de Gemeente; bijv.de stadsplattegrond, landmarks, evenementen, informatie over bedrijven, musea en het openbaar vervoer; Het verzamelen van informatie door sensoren over bijv.; bezoekersaantallen, luchtkwaliteit of ander interessant onderwerp; Informatie over de openbare ruimten, meldingen naar hulpdiensten of andere dienstverleners; Interactie met smartphones bijvoorbeeld via beacons, QR-codes, NFC en apps. U kunt het zo gek niet bedenken, maar u moet het wel uit kunnen voeren!”

Nalezen

De aanbesteding is gepubliceerd op TenderNed met kenmerk: 135224.

Reclame tender Hoorn; Nieuw: lichtmasten A7, N23, parkeergarages en beacons

To Top