Westfriesland

Goede samenwerking bedrijventerreinen West-Friesland

De regio West-Friesland heeft, op de voet gevolgd door de Kop van Noord-Holland, een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de regionale samenwerking rond bedrijventerreinen. Inmiddels loopt West-Friesland voorop in Nederland en is daarmee een voorbeeld voor andere regio’s.

NHN heeft de afgelopen jaren samen met de gemeenten in de regio’s West-Friesland en Kop van Noord-Holland de regionale samenwerking vorm gegeven door het oprichten van een ‘Centraal Coördinatiepunt Bedrijventerreinen’. Met subsidie uit het Rijksproject “ Mooi Nederland” is procesmanagement ingezet om de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren en een betere planning, monitoring en programmering van bedrijventerreinen op te zetten. Een belangrijk concreet resultaat is het Bedrijvenloket West-Friesland dat in 2011 is opgericht en binnenkort ook wordt uitgerold over de regio Kop van Noord-Holland. (zie www.bedrijvenloketwestfriesland.nl)

Deze bovenregionale samenwerking op het gebied van herstructurering, planning en programmering moet op termijn leiden tot een evenwichtiger aanbod en verdeling van bedrijventerreinen, zodat leegstand wordt voorkomen. NHN onderzoekt daarnaast samen met de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hoorn of er ook financiële voordelen te behalen zijn door samen te werken. De projectactiviteiten voor de subsidie van “Mooi Nederland” zijn afgerond, maar de succesvolle resultaten bieden een opmaat naar een nog verdergaande samenwerking.
Populair deze week

To Top
*/ ?>