Westfriesland

Provincie Noord-Holland bevordert snel internet in buitengebied

Foto Paul Pasieczny

HAARLEM – De provincie bevordert de aanleg van vaste breedbandverbindingen in het buitengebied van Noord-Holland. Het gaat onder andere om initiatieven van Breedband Alkmaar Buiten, Breedband Beemster, Breedband Hollands Kroon, Glasvezel Texel en Breedband Loosdrecht.

Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Snel internet is vandaag de dag een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de maatschappij. Of het nu gaat om het verantwoorden van je productie op de boerderij of het maken van je huiswerk, zonder internet gaat het niet.”

Bij snel internet wordt hier bedoeld een internetverbinding van minimaal 100 mbit/sec.

Buitengebied

De provincie wil kansrijke lokale initiatieven ondersteunen door garant te staan voor de benodigde leningen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Voor ongeveer de helft van het buitengebied liggen op dit moment lokale plannen klaar om glasvezel aan te leggen. Probleem is het rondkrijgen van de financiering. Met een garantstelling van de provincie kunnen de initiatiefnemers makkelijker een lening krijgen.”

Snel internet

Snel internet (breedband) is een belangrijke voorziening voor de maatschappij. Het zorgt voor sociale en maatschappelijke participatie en versterkt het leef- en vestigingsklimaat voor zowel bewoners als bedrijven. Op 18.000 percelen in het buitengebied van Noord-Holland is nog geen snel internet beschikbaar. In deze gebieden is het voor marktpartijen niet rendabel om snel internet aan te bieden. Dit in tegenstelling tot de meer verstedelijkte gebieden in Noord-Holland.

Digitaal netwerk

Gedeputeerde Staten voeren hiermee de motie uit waarin Provinciale Staten vragen een visie te ontwikkelen op de toekomst van het digitale netwerk van Noord-Holland. Deze motie is op 14 november 2016 unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

Westfriesland

In de regio Westfriesland maakt de Westfriese Bedrijvengroep zich ook sterk voor de aansluiting van diverse bedrijventerreinen op snel internet, maar dan via glasvezel.

Bron: Provincie Noord Holland

Provincie Noord-Holland bevordert snel internet in buitengebied
To Top