Westfriesland

Aanvraag voor hotel, restaurant en tankstation bij Venhuizen

Foto Google Streetview

VENHUIZEN – In november 2017 heeft de gemeente Drechterland een principeverzoek ontvangen voor het vestigen van hotel/congrescentrum, restaurant, tank/energystation met carwash en parkeerterrein langs het tracé van de Westfrisiaweg N23 (na afronding: de N307). Het gaat om projectgebied ten noorden van het perceel Westerbuurt 38 in Venhuizen.

Volgens het NHD is het plan van Ròber de Wit van tulpenproducent Ronico. Die geeft dinsdag in die krant aan het plan niet zelf te willen uitvoeren. “Als het door gaat verkopen we dit alles aan een andere partij.” Voor het plan werkt hij samen met zijn buurman Kesterloo. Op zijn grond bij het viaduct en de rotonde bij Voetakkers moet het plan van de grond komen.

Vergunningen

De bestaande vergunningen maken de realisatie niet mogelijk, maar toch wil de gemeente kijken naar de kansen. In de memo aan de Raad wordt gesproken als kans voor het toerisme in de gehele regio. “Westfriesland wil zichzelf zichtbaar maken binnen de regio ‘Holland boven Amsterdam’ als aantrekkelijke toeristische regio. Dit initiatief kan een aanvulling vormen op deze Westfriese ambitie door het toevoegen van voorzieningen om zo meer dag- en verblijfsrecreatie mogelijk te maken binnen de regio.”

Voordelen

Volgens de memo aan de Raad kent het plan veel voordelen en een beperkt nadeel.

+ Het beoogde initiatief voorziet in een regionale voorziening voor toeristen en bedrijfsleven in combinatie met de nieuwe provinciale weg.
+ Met de bewaakte parkeerplaats voor vrachtwagens is er een goed alternatief voor de (internationale) chauffeurs die nu hun combinatie nog langs de weg en/of op
bedrijventerreinen parkeren om te rusten/te overnachten. Ook hier geldt dat dit een regionale voorziening betreft
+ Het bedrijfsleven profiteert van toegenomen horecacapaciteit (overnachtingen, vergaderruimte)
+ Gekozen locatie vormt bij eerste beoordeling geen onevenredige aantasting van belangen van derden.
+ Gekozen opzet van het tankstation/energystation toont aandacht voor duurzaam energiegebruik binnen de particuliere en professionele mobiliteitsbehoefte, dit zowel binnen de
gemeente als voor de regio.
+ Extra werkgelegenheid in horeca en het tankstation/energystation.
+ Mogelijkheden voor duurzame energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen/warmtepomp

Minnen
– Het ruimtelijk beleid van de gemeente voorziet niet in de beoogde ontwikkeling. De projectlocatie valt binnen het landschapstype ‘Geleidelijk Transformeren’ (bron: Structuurvisie
Landschap Drechterland). Voor zover gesproken kan worden van een geleidelijke transformatie in het landschap door de aanleg van de N23 is de noemer ‘geleidelijk’ niet van toepassing op dit verzoek, noch door de aard, noch door de omvang.
– Na aanleg van de N23 is dit een nieuw ruimtebeslag op het open landschap; de vraag is of dit wenselijk c.q. acceptabel is

Rondetafelgesprek

Donderdag 5 juli heeft de gemeente een rondetafelgesprek en zal het plan verder worden besproken.

Aanvraag voor hotel, restaurant en tankstation bij Venhuizen
To Top
*/ ?>