Westfriesland

Inkoopsamenwerking voor Westfries Informatielandschap

WESTFRIESLAND – De Westfriese gemeenten hebben besloten tot een inkoopsamenwerking voor projecten binnen het programma Harmonisatie Informatielandschap Westfriesland. Vrijdag 20 juli ondertekenden de gemeentesecretarissen en de directeuren van de Gemeenschappelijke Regelingen hiertoe een samenwerkingsovereenkomst waarmee de colleges van burgemeester en wethouders van de zeven gemeenten eerder afzonderlijk hebben ingestemd.

In de overeenkomst voor inkoopsamenwerking maken de Westfriese gemeenten en hun Gemeenschappelijke regelingen afspraken over de gezamenlijke inkooptaken binnen het programma Harmonisatie Informatielandschap Westfriesland. De overeenkomst regelt het mandaat om één gemeentesecretaris namens de deelnemers bij een aanbesteding voor het informatielandschap te laten optreden. De inkoopsamenwerking is nu afgesproken tot 2025.

Inkoopteam

In 2016 zijn de Westfriese gemeenten gestart met de harmonisatie van hun informatielandschap. Een van de doelstellingen is de verbetering van doelmatigheid en beheersbaarheid van het informatielandschap door applicaties samen te gebruiken en te beheren. In maart 2017 is een Inkoopteam Informatielandschap Westfriesland gevormd, dat projecten in het gezamenlijke informatielandschap ondersteunt in het proces van voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen tot en met het afsluiten van contracten.

Harmonisatie Informatielandschap Westfriesland

Voor een sterke en aantrekkelijke Westfriese Regio is een goede samenwerking tussen de Westfriese gemeenten onderling en met hun Gemeenschappelijke Regelingen onontbeerlijk. Dit stelt eisen aan de informatievoorziening, die continuïteit, slagvaardigheid en doelmatigheid moet bieden. Met het programma Harmonisatie Informatielandschap zetten de Westfriese gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen gezamenlijk in op de modernisering van hun informatievoorziening en het vervangen van applicaties.

Bron: persbericht RegioWestfriesland

Op de foto ziet u van links naar rechts, staand: Astrid Huisman (Stede Broec), Marc Winder (Opmeer), Dirk Dekema (Westfries Archief), Answerd Beuker (Koggenland), Peter Kuiken (SSC De Som), Jaap Zwaan (Medemblik). Zittend: Marjolijn Dolle (WerkSaam Westfriesland) en Frans Mencke (Hoorn). Op de foto ontbreken Guus van den Berg (Drechterland), Karel Schoenaker (Recreatieschap Westfriesland) en Marjolein Schadé (Enkhuizen). Foto: Marcel Rob

 

Inkoopsamenwerking voor Westfries Informatielandschap
To Top