Westfriesland

Nieuwe website Leerwerkloket Noord-Holland Noord

NOORD-HOLLAND – Het Leerwerkloket Noord-Holland Noord heeft een nieuwe website;  www.leerwerkloketnhn.nl. Hier staat alle informatie over leren en werken in deze regio overzichtelijk weergegeven. Als informatiepunt voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers biedt het Leerwerkloket onafhankelijk advies over leren en werken, opleidingen en de arbeidsmarkt. Met als doel het bevorderen van een leven lang ontwikkelen.

Een leven lang leren

De combinatie van leren en werken is belangrijk voor zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers. Adviseur van het Leerwerkloket NHN, Ina Godrie: “Als Leerwerkloket stimuleren we dit. Om een plek te veroveren en te behouden op de arbeidsmarkt, zijn zowel diploma’s als praktijkervaring onmisbaar. Voor werknemers is scholing noodzakelijk om bij te blijven en door te groeien. Voor werkgevers betekent goede scholing dat mensen langer en beter inzetbaar zijn.”

Er zijn diverse regelingen die de combinatie werken en leren stimuleren. “Wij geven onafhankelijk advies over financiële – en opleidingsmogelijkheden, bevorderen het werkend leren en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Ook benaderen we zelf werkgevers voor stageplaatsen of om als leerbedrijf ingeschakeld te worden. Op de nieuwe website lees je hier meer over”, aldus Ina.

Samenwerken

Het Leerwerkloket NHN geeft advies en informatie over hoe leren en werken gecombineerd kan worden. Het Leerwerkloket NHN werkt samen met verschillende werkgevers, jongeren, werkzoekenden, onderwijs en andere betrokkenen in onze regio en vervult een advies-schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het Leerwerkloket NHN is ondergebracht bij RPA nhn (www.Rpanhn.nl).

To Top